Insight

GDPR

EU er enige om forordningen for generel databeskyttelse (GDPR)

Tirsdag d. 15. december 2015 meddelte de europæiske institutioner, at de var blevet enige om den endelig ordlyd i den nye forordning for generel databeskyttelse (General Data Protection Regulation (GDPR)). Aftalen markerer afslutningen på 3 1/2 års forhandlinger og hylder begyndelsen på et nyt databeskyttelsesregime i Europa. Forordningen vil erstatte det tidligere EU-databeskyttelsesdirektiv fra 1995 og skabe en samlet databeskyttelseslovgivning, der gælder på tværs af alle 28 medlemslande fra 2018.

Næste trin
Mens forhandlerne af det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet er nået til enighed om den endelige ordlyd i forordningen, skal det stadig formelt vedtages af begge institutioner. Det ansvarlige udvalg i Parlamentet har, d. 17. december 2015, vedtaget forordningen med 48 stemmer for og 4 imod, hvilket betyder, at forordningen vil blive præsenteret ved den fulde plenarforsamling i Parlamentet i løbet af de første måneder af 2016. Derudover har udvalget af faste repræsentanter for medlemslandene godkendt den endelige tekst med 27 ud af 28 medlemslande for. Statshovederne for EU's medlemslande har planlagt at mødes i februar 2016, og vil højst sandsynligt stemme om forordningen der.

Så snart både Parlamentet og Rådet har vedtaget teksten formelt, og forordningen er blevet offentliggjort, påbegyndes en toårig periode, hvor organisationer og regulerende myndigheder vil have tid til at forberede den formelle ikrafttrædelse af forordningen i Q2 2018. Indtil da, vil det nuværende rammeværk for databeskyttelse, bestående af direktivet fra 1995 og de forskellige gældende nationale privacy-love, være gældende.

Den offentliggjorte forordning (GDPR) er i sin nuværende form over 200 sider lang, og som med enhver ny lovgivning, vil det tage tid at læse og forstå alle fremstillingerne og artiklerne grundigt og se, hvordan det adskiller sig fra nuværende lovgivning. På vores hjemmeside giver vi et indblik i de vigtigste ændringer, som forordningen medfører.

I de kommende dage og uger, vil vi offentliggøre yderligere analyser af de nye lovkrav, og hvordan du kan forberede din organisation på overholdelse heraf.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('