Insight

Hvorfor opdaterer EU sine cybersikkerhedsregler efter mindre end seks år? Og hvorfor kan det nye krav være en fordel for erhvervslivet i EU?

Se Deloittes interview med Morten Løkkegaard, gruppeformand for Venstre i Europa-Parlamentet, hvor han fortæller om arbejdet med og tankerne bag NIS2-direktivet, som han har været forhandler på.

NYE CYBERSIKKERHEDSREGLER I EU:

Den 27. december 2022 blev NIS2-direktivet offentliggjort i EU-tidende, og NIS2-direktivet træder i kraft 20 dage herefter som EU direktiv.

Medlemsstaterne, herunder Danmark, har nu 21 måneder til at implementere direktivet direkte i dansk lovgivning, og dette forventes derfor senest at ske den 17. oktober 2024. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af NIS2-direktivet har Deloitte v/ Director Tue Jagtfelt fået lejlighed til at interviewe Morten Løkkegaard.

Morten er næstformand i Europa-Parlamentets specialudvalg for hybride trusler som cyberangreb og har været forhandler på NIS2-direktivet over en længere periode.

Interviewet tager udgangspunkt i Mortens arbejde, herunder selve lovgivningsprocessen i EU, og fokuserer på den samfundsmæssige værdi af NIS2. Interviewet har til hensigt at belyse nogle af de elementer i NIS2-direktivet, som er rettet imod det supra-nationale (EU-niveau) samt det nationale niveau. Elementer, som ofte ikke bliver italesat, men som indgår i NIS2-direktivet til at understøtte den videre cybersikkerhed hos både offentlige og virksomheder.

Vi takker Morten for at tage sig tid til at formidle vigtigheden af NIS2 og give mulighed for at belyse nogle af de samfundsmæssige værdier af NIS2-direktivet.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan NIS2 påvirker dig og din virksomhed, er du velkommen til at række ud til Director Tue Jagtfelt, tjagtfelt@deloitte.dk eller Partner Malene Fagerberg, mfagerberg@deloitte.dk fra Deloitte Cyber Regulatory Compliance & Privacy.

NIS2-direktivets samfundsmæssige værdi – interview med Morten Løkkegaard

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('