Løsninger

Intern Revision

Er I klar til at møde de øgede krav til compliance?

En effektiv og velfungerende intern revision kan være medvirkende til, at virksomhedens ledelse løbende modtager informationer om implementering og forankring af politikker og retningslinier fra alle enheder, og derved bliver i stand til at reagere rettidigt på eventuelle problemer.

Den øgede fokus på compliance og corporate governance i Danmark og i udlandet er en konstant udfordring for virksomhedens ledelse. Den øgede internationalisering af virksomhederne medfører en øget eksponering overfor nye risici. 

Intern revision kan hjælpe med at monitorere, at politikker og retningslinjer er implementeret og forankret i alle enheder globalt, og kan hjælpe ledelsen med at sikre fokus herpå. 

Intern revision kan ligeledes medvirke i forbindelse med uddannelse af medarbejdere samt udførelse af undersøgelser i forbindelse med besvigelser og bestikkelse.


Stor erfaring med intern revision
I Deloitte har vi stor erfaring med intern revision, både i form af outsourcing, hvor Deloitte er virksomhedens interne revision og i form af co-sourcing, hvor virksomheden driver en intern revision i samarbejde med Deloitte. 

Vores kunder spænder fra mellemstore danske virksomheder til multinationale virksomheder med global tilstedeværelse. Vores kendskab til især vækstmarkederne i Asien, Sydamerika og Afrika, samt de mere etablerede markeder i Europa og Amerika, kombineret med vores netværk af Deloittekontorer globalt, gør, at vi hurtigt og effektivt kan samle et kompetent og professionalt team af medarbejdere, uanset hvor kompliceret en opgave må synes. 

Omfanget af den interne revision planlægges altid i samarbejde med vores kunder.


Vi hjælper blandt andet med:

  • Compliance – overholdelse af interne politikker, lokale regler m.v. 
  • Effektivitet af interne kontroller
  • Værdiskabelse og brug af intern revision i forbindelse med konsulentopgaver
  • Specielle forhold, som skal undersøges, mistanke om bedrageri, manglende overholdelse af lovgivning m.v. 

På grundlag af det aftalte omfang af revisionen sammensætter vi det optimale team til opgaven med udgangspunkt i kendskab til virksomheden samt specielle kompetencer, som er nødvendige.

Ved at anvende Deloitte til den interne revision er der ikke nogen krav om, hvor mange revisioner der skal udføres om året. Alle opgaver, fra et årligt besøg til besøg af 30 datterselskaber årligt, er relevante og kan spare den enkelte virksomhed for mange uventede problemer. 

 

Vil du vide mere?
For yderligere oplysinger om vores tilbud inden for intern revision, eller for et uforpligtende møde, hvor vi kan diskutere muligheder, er du meget velkommen til at kontakte en af vores intern revision specialister. 

Morten Egelund

Morten Egelund

Partner

Morten Egelund er partner i RA og arbejder primært med compliance, risk management og intern revision. Morten arbejder med større, internationale virksomheder, hvor han rådgiver topledelsen om strateg... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('