Løsninger

Risikostyring

Leverer din virksomheds risikostyringsprogram målbar værdi for din virksomhed?

En stærk risikostyring bidrager til at identificere hændelser eller udviklinger i din virksomhed, som kan bidrage til, at din virksomhed ikke realiserer sine finansielle og strategiske mål samt fastholder sin ”license to operate”.

Danske virksomheder øger fortsat kravene til deres risikostyringsfunktion ift. at levere målbar værdi for virksomheden, hvilket ofte bliver efterspurgt af bestyrelserne. Vi vil se en fortsat stigende involvering af C-suite niveauet i risikotyringsprogrammerne både ift. identificering af risici samt styring af risici. Risikostyring er efterhånden at betragte som et naturligt punkt på dagsordenen på direktionsmøder og bestyrelsesmøder, og trenden om udbredelse af risikostyringen i virksomhedernes forskellige funktioner vokser. Risikostyringsfunktionen vil få en mere koordinerende og faciliterende rolle, og systemunderstøttelse af risikostyring vil også fortsat være en stærk trend. 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Risk assessments
  • Vurdering af virksomheders risikomodenhed
  • Transformationsprogram for risikostyring i virksomheder
  • Design og implementing af risikostyringsfunktioner
  • Outsourcing/co-sourcing af risikostyringsfunktionen
  • Løbende rådgivning og sparring til risk managers
  • Vurdering og opgradering af virksomheders risikokultur
  • Supply chain risk assessments
  • Risikovurderinger ift. samarbejder med leverandører og partnere

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.