Case study

CFO’en skal tage købmandskasketten på

Den moderne CFO skal tænke mere som en købmand og vise, hvilken værdi økonomifunktionen skaber. Hvis den enkelte økonomifunktion ikke finder forbedringsmuligheder, der skaber tilstrækkelig værdi, risikerer den at komme under pres fra blandt andet ny teknologi. Sådan lyder det fra Bo Foged, finansdirektør i ATP, der er på vej med en ny erhvervsbog om værdiskabelse som forretningspartner i økonomifunktionen.

Du er på vej med en ny bog, hvor et af de centrale budskaber er, at man ikke længere bør se økonomifunktionen som et omkostningscenter, men derimod et profit- eller investeringscenter. Hvorfor er det vigtigt?
”Hvis man udelukkende ser økonomifunktionen som et omkostningscenter, er det for let at blive en succes. Så skal du bare nedbringe omkostningerne fx ved at afskedige de dyreste og ofte dygtigste medarbejdere og så ansætte nogle billigere. I profit- og investeringscentret er fokus mere rettet mod bundlinjen og værdiskabelsen. For nyligt fandt en af mine medarbejdere eksempelvis en måde, hvorpå ATP kunne øge sine indtægter med et anseligt beløb. Jeg kunne sikkert godt finde en billigere medarbejder, men det ville uden tvivl være en dårligere forretning for virksomheden som helhed.”

Historisk set har man ellers oftest set økonomifunktionen som en rendyrket supportfunktion. Hvad har ændret sig?
”Hastigheden hvormed forretningsmodeller og værdikæder forandrer sig i alle typer af virksomheder er markant. Der kommer stadig flere og nye konkurrenter, lovgivningen ændrer sig, teknologier transformerer processer, og nye medarbejdere og produkter kommer til. Det betyder først og fremmest, at der hele tiden opstår nye muligheder for at skabe værdi. Og CFO’en kan være en katalysator for at lokalisere og realisere det værdiskabelsespotentiale.”

Hvad kræver det?
”Det kræver, at økonomifunktionen driver analyseområdet, er med til at forbedre forretningsbeslutningerne og derved aktivere værdiskabelsen i organisationen. Det fordrer et bredere kompetencesæt, end det man efterspurgte, da jeg startede min karriere. Det kræver blandt andet mere kundefokus, forretningsforståelse og købmandskab. Herunder evnen og nysgerrigheden til at se det, jeg kalder ”guldet” i virksomheden. Jeg vil skyde på, at en del økonomidirektører på et tidspunkt har observeret medarbejdere, der ikke har fået købmanden med på arbejde. Medarbejdere, som gør det deres forgænger gjorde og ikke nødvendigvis tænker over, om noget kunne gøres smartere eller enklere. Det skal CFO’en fremelske, for ofte er det mindre justeringer, der kan gøre en stor forskel.”

Kan du uddybe det med købmandsskabet?
”Én af de ting jeg har lært i min karriere, er, at de fleste direktører er købmænd. Det vil sige, at de primært er interesseret i at høre om forhold, der styrker værdiskabelsen. Det skal CFO’en forstå og tale ind til.”

Hvad mener du?
”Hvis man vil have et nyt internt system, bør man ikke begrunde det med, at ”det har alle moderne virksomheder”. Det er ikke et argument, en købmand bliver overbevist af. Vis en business case.”

Hvordan beviser du, at I er et profitcenter?
”Det kan gøres på flere måder. Jeg forsøger eksempelvis at føre en log over, hvilken værdi vi har skabt fratrukket alle vores omkostninger. Så kan vi jo se, om vi har betalt os selv hjem. Deter eksemplets magt, kan man sige.”

Du nævnte, at forretningsforståelse er nødvendig. Det har man jo hørt før – men hvordan skal man opnå det?
”Ja, hvor starter man? Der er ikke én af mine tidligere chefer, som har sagt: ”Velkommen til. Her er et introduktionsprogram til forretningen.” Det er noget, man selv skal opsøge, og det er der stadig for få, der gør struktureret. Så lederen skal sætte det i system og skabe rammerne. Vi har eksempelvis lavet et forløb, hvor alle nyansatte i økonomifunktionen får en basal forretningsforståelse. Ellers har de ikke en chance for at forstå, hvad de supporterer.”

Men det kræver vel mere end et introduktionsprogram!?
”Naturligvis. Da jeg var i medicinalbranchen kørte jeg med sælgeren ud til apotekerne og lægerne. Hvordan skulle jeg ellers nogensinde kunne forstå den del af værdikæden? Når man har været rundt med sælgeren, kan man sætte hak der og gå ned i produktionen, indkøb, it osv. Til sidst bør man have forstået hele den værdikæde, som regnskabet jo i sidste ende afspejler økonomisk.”

Hvordan tror du, fremtiden kommer til at se ud?
”Der er ingen tvivl om, at økonomifunktionen står over for seriøs transformation. Vi er jo allerede i gang. De processer vi har, er der så mange nye teknologier, der kan understøtte eller i visse tilfælde overtage fuldstændigt. Det vil revolutionere økonomifunktionen. Se bare, hvad robotic process automation gør allerede i dag, og forestil dig så, hvad teknologien kan om bare to år, når machine learning understøtter kontrolopgaver, og kunstig intelligens bruges i beslutningsunderstøttelsen. Udviklingen rejser spørgsmålet om, hvad økonomifunktionen skal fylde dagen ud med på den anden side? Her indeholder forretningspartnerkonceptet stadig meget uforløst potentiale.”

Nu nævner du selv automatisering. Hvordan ser du på den mulighed?
”Robotterne vil understøtte økonomifunktioner, der forstår systematisk at kortlægge værdikæden og finde optimeringsmuligheder i den. Omvendt tror jeg, robotter vil erstatte de dele af økonomifunktionerne, som ikke evner at tage skridtet op ad værdiskabelseskurven. Kort sagt mener jeg, at økonomifunktionen skal genopfinde sig selv.”

Så den menige medarbejder skal ikke frygte, at robotterne kommer og tager deres arbejde?
”Man kan sammenligne situationen i dag med den situation, jeg stod i, da jeg startede i Verdensbanken. Det var lige, da man begyndte at kigge på shared service centers, og man offshorede dele af økonomifunktionerne til andre lande. Dengang måtte de tilbageværende finde en bedre value proposition, så udviklingen ikke blot fortsatte. Robotterne er jo udtryk for samme logik. Men man kan spørge sig selv, om ikke det er godt? Vores samfund har altid fungeret sådan. Ny teknologi erstatter tidligere måder at gøre tingene på, og så finder vi på nye og mere værdiskabende ting at lave. Det giver os alle sammen en større velstand. Igen, direktøren er en købmand, og han skal følge det bedste rationale – det har han gjort historisk, det gør han i dag, og det vil han gøre igen i morgen.”

Gode råd til den nye CFO

·  Eliminér eller effektivisér de ting, der ikke skaber værdi. Helst inden andre kommer og foreslår det.

·  Tænk som en købmand og hold fokus på det værdiskabende ved at udvikle virksomheden og økonomifunktionen.

·  Vis fremdrift på agendaen og dokumenter værdiskabelsen. Det må ikke bare være ord.

 

Bo Foged er uddannet Cand.merc.aud og har været økonomidirektør siden 2005. Først hos Carnegie Bank og derefter Bank-Invest-koncernen, hvor han efterfølgende blev administrerende direktør. I 2015 vendte han tilbage til CFO/COO-rollen, denne gang hos ATP.
Bo Foged har over 20 års erfaring fra danske og internationale virksomheder. Denne erfaring samler han nu i en erhvervsbog, der henvender sig til regnskabs- og økonomichefer samt controllere, som gerne vil gøre deres økonomifunktion mere værdiskabende. Bogen forventes udgivet i slutningen af august.

CFO Survey 2017

Download
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('