Perspektiver

Innovationsprogram for små og mellemstore virksomheder skal udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i 3D-print

AM Sustain er et innovationsprogram for små og mellemstore virksomheder med fokus på AM-teknologi/ 3D-print og bæredygtighed under Dansk AM Hub. Programmet implementeres i samarbejde med Deloitte. Dansk AM Hub er initieret og udviklet af Industriens Fond.

En unik tilgang til innovation, teknologi og bæredygtighed

AM Sustain kombinerer 3D-prints store forretningspotentiale med Verdensmålenes (Sustainable Development Goals) strategiske fokus på fremtidens markedsbehov i et nyt innovationsprogram for danske små og mellemstore virksomheder. Igennem programmet får de deltagende virksomheder hjælp og en solid metode til at udvikle og accelerere bæredygtige forretningsløsninger, der tager afsæt i Additive Manufacturing-teknologi og 3D-print, og med potentiale til at drive vækst, konkurrenceevne og reduktion af omkostninger.  

Udvikling af nye løsninger med forretningspotentiale

De deltagende virksomheder kan forvente at udvikle nye værdiskabende løsninger, allerhelst i flere led i værdikæden. Det er nemlig gennem kombinationer, at innovationspotentialet er størst. Deltagerne kan bl.a. arbejde med produktinnovation, forretningsmodeller eller innovation i værdikæden f.eks. i form af øget kundesamarbejde eller tilpassede løsninger. Uafhængig af hvilken innovation, der arbejdes med, så står hver virksomhed med en tryktestet strategiplan og er klar til videre implementering af løsningen efter programforløbet.

Udviklingsprocessen kombinerer tre individuelle møder hos virksomheden og to fælles heldagsworkshops med deltagelse af alle otte virksomheder. Processen faciliteres af strategi-, bæredygtigheds- og teknologispecialister fra Deloitte med løbende inddragelse af øvrige relevante fagekspertise. Formålet er at sikre de rette input, så løsningerne løbende kvalificeres og feasibility-testes. 

Inspiration og ekstern eksponering

Udover innovationsprocessen lægger programmet vægt på at demonstrere de udviklede løsninger i inspirerende cases og virksomhederne har mulighed for at indgå i andre kommunikationsaktiviteter, der kan give yderligere eksponering i medier og presse, hvis relevant. Ekstern kommunikation skal bl.a. skabe en bredere forståelse af anvendelsespotentialet af AM-teknologi hos danske fremstillingsvirksomheder og showcase danske first movers på området.

Praktik 

For at sikre strategisk forankring forpligter alle virksomheder i innovationsprogrammet sig til at deltage med mindst en repræsentant fra virksomhedens ledelse samt at indgå i en case til brug i kommunikation.

Fandt du dette nyttigt?