Perspektiver

AM Sustain 2020

Innovationsprogram for små og mellemstore virksomheder udvikler bæredygtige løsninger med højt kommercielt potentiale med afsæt i 3D print.

AM Sustain er et innovationsprogram for små og mellemstore virksomheder med fokus på AM-teknologi/3D print og bæredygtighed under Dansk AM Hub. Programmet implementeres i samarbejde med konsulenthuset Deloitte.

AM Sustain er et teknologidrevet innovationsprogram, der kombinerer AM-teknologi / 3D prints store forretningspotentiale med Verdensmålenes (Sustainable Development Goals) strategiske fokus på fremtidens markedsbehov.

Formålet med programmet vil, foruden at øget adoptionen af 3D print hos danske SMVer, være at skabe værdikædeændringer, styrke forsyningskæder, skabe nye bæredygtige produkter med høj kommerciel værdi, der har potentiale til at drive vækst, øge konkurrenceevnen, reducere omkostninger samtidig med at blive mere bæredygtig.

En unik tilgang til innovation, teknologi og bæredygtighed

Programmet igennem, får de deltagende virksomheder hjælp og en solid metode til at udvikle og accelerere bæredygtige forretningsløsninger, der tager afsæt i Additive Manufacturing og 3D print, og de positivt afledte effekter denne teknologi medfølger.

Det 10 måneder lange program kommer til at være opdelt i tre faser og output bliver en konkret implementeringsplan, en strategi eller f.eks. eksperimentere og udvikling af konkret prototype.

Programmet vil være håndholdt af konsulenter fra Monitor Deloitte og bestå af et større økosystem af specialister fra forsknings- og udviklingsinstitutioner.

Marker

Udvikling af nye løsninger med forretningspotentiale

De deltagende virksomheder kan forvente at udvikle nye værdiskabende løsninger, allerhelst i flere led i værdikæden. Det er nemlig gennem kombinationer, at innovationspotentialet er størst.

Deltagerne kan bl.a. arbejde med produktinnovation, forretningsmodeller eller innovation i værdikæden. Uafhængig af hvilken innovation, der arbejdes med, så står hver virksomhed med en tryktestet strategi eller implementeringsplan og er klar til videre implementering af løsningen efter programforløbet.

Selve programmet vil bestå af tre faser og løbe over 10 måneder

Da programmet har begrænsede pladser og for at sikre bedst muligt outcome for alle, vil interesserede virksomheder, skulle ansøge om at komme med. Dette foregår ved at indsende en kort motivation til Deloitte og Dansk AM Hub eller blot give os et kald.

Pris og praktik

For at sikre strategisk forankring forpligter alle virksomheder i innovationsprogrammet sig til at deltage med mindst en repræsentant fra virksomhedens ledelse samt at indgå i en case til brug i kommunikation efterfølgende.

Prisen for deltagelse vil være DKK 55.000, – (excl. moms) pr. virksomhed og dække 10 måneders ekspertfaciliteret innovationsprogram.

Programmet starter i september 2020, hvor der vil blive inviteret til et gratis og uforpligtende inspirationsmøde.

Fandt du dette nyttigt?