Insight

Arbejdskraftbesparende teknologier som en nøgle til større råderum

Deloitte har lavet et katalog over arbejdskraftbesparende teknologier med en dokumenteret effekt for KL.

Casekataloget beskriver 10 kendte og modne teknologier, der har et arbejdskraftbesparende potentiale.

Mangel på arbejdskraft og ressourcer til at løfte de kommunale velfærdsopgaver er en udfordring for kommunerne i dag, og den forventes kun at vokse i de kommende år.

Et af de midler, der kan hjælpe med at løfte kommunernes opgaver, er brugen af digitale og teknologiske løsninger. Teknologier kan frigive arbejdstid ved at automatisere og effektivisere arbejdsgange eller løse opgaver, som mennesker før har skulle løse. Det kan være med til at sikre, at vi bruger de menneskelige ressourcer, vi har, bedst muligt. Samtidig giver teknologierne tit og ofte mulighed for at løfte den oplevede kvalitet hos borgere og medarbejdere

Implementering af teknologi har stået højt på den kommunale agenda i mange år, men det er ikke altid til at gennemskue, hvilke effekter teknologierne i sidste ende har, og i hvilken grad de forventede arbejdskraftbesparelser reelt realiseres.

Selv ved kendte teknologier og succesfulde historier ligger der en hel række forudsætninger, der har været afgørende for at realisere gevinsterne. Samtidig viser det sig ofte svært at dokumentere effekten af de digitale løsninger.

Der er forskel på at bruge en teknologi og så at have implementeret i bund.

Dialogen med kommunerne peger på, at de fleste er i gang med adskillige af de kendte teknologier, men at der fortsat er store uudnyttede potentialer.

Det kræver vedvarende fokus, hvor anvendelsen af løsningerne løbende afstemmes med brugernes modenhed og gradvis modning i organiseringen og struktureringen af måden løsningerne anvendes på.

Konkret handler det om, hvem der bruger hvad, hvornår og til hvilke formål samt at sikre at disse spørgsmål besvares nogenlunde ens på tværs af enhederne i kommunen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('