Analyse

Danske fonde indtager en central strategisk position i Danmark

Ny trendanalyse fra Deloitte om danske fonde giver indsigt i den rejse, som fondene har været igennem de seneste år.

Rapporten peger bl.a. på, at danske fonde indtager en mere central position i samfundet. Således siger 70% af de adspurgte fonde, at de i stigende grad arbejder for at drive og ændre en samfundsagenda gennem deres projekter.

I rapporten får du:

  • En trendanalyse baseret på interviews med Danmarks største fonde
  • Et overblik over de trends, som har størst indflydelse på danske fonde i dag
  • Et interview med H&M Foundation om deres samfundsposition
  • En metode til at sikre god effektmåling

Målet med analysen er at italesætte det strategiske mulighedsrum, der er opstået for fondene og hvordan det kan blive et vigtigt element i udviklingen af det danske samfund fremadrettet.

Trendrapport om danske fonde 2017
Fandt du dette nyttigt?