Insight

At sikre en bæredygtig fremtid er også god forretning, hvis formålet er klart defineret

FNs 2030 mål giver en ny ramme for at koble bæredygtighed og forretningsmuligheder sammen.

Der er evidens for, at virksomheder slår markedet, når de samtidig udviser en reel forpligtigelse til at bidrage positivt til samfundet. En vedvarende kommerciel succes er således tæt koblet til et ansvar om bæredygtig udvikling som en integreret del af virksomhedens formål, vision og den forretningsmæssige strategi. SDG’erne kan anvendes til at forme dette formål, som vi kalder ’2030 formål’.

Formål, besvarer de kritiske spørgsmål om hvem en virksomhed er, og hvorfor den eksisterer ud over at opnå et overskud, gennem omhyggeligt udvalgte kerneværdier og betragtninger. 

- Punit Renjen, Deloitte Global CEO 

FNs 2030 bæredygtighedsmål (Sustainable development goals – SDG’er) blev vedtaget i 2015. De i alt 17 SDG’er zoomer ind på de vigtigste globale udfordringer, vi står overfor, og viser samtidig deres internt forbundne kompleksitet.  Opnåelse af 2030 SDG målene fordrer helt nye samarbejdsrelationer og partnerskaber mellem den private og offentlige sektor og civil samfund på tværs af sektorer. 

Hvert land skal udarbejde en national SDG handlingsplan og rapportere til FN. Den danske SDG handlingsplan forventes klar fra Finansministeriet i løbet af foråret 2017, men mange virksomheder er allerede i gang med at se på, hvilke nye forretningsmuligheder en opfyldelse af SDG’erne bringer med sig.   

Fx mål 3 ‘Sundhed og Trivsel’ stiller nye krav om adgang til sundhed for alle, øget efterspørgsel på grøn teknologi for at forbedre luften i store byer, mere effektiv offentlig transport, energiudnyttelse m.m.  Mål 2 ‘Stop Sult’ fordrer udvikling af en mere smart og effektiv fødevareproduktion, fødevarer fri for antibiotika, bedre anvendelse af madaffald m.m.

Der er evidens for, at virksomheder slår markedet, når de samtidig udviser en reel forpligtigelse til at bidrage positivt til samfundet, inspirerer og engagerer alle sine interessenter – talenter, forbrugere, partnere, lovgivere og investorer. En vedvarende kommerciel succes er således tæt forbundet med et ansvar for bæredygtig udvikling som en del af virksomhedens formål, vision og den forretningsmæssige strategi. SDG’erne kan anvendes til at forme dette formål, som vi kalder ’2030 formål’. For den offentlige institution kan SDG’er også anvendes som kriterier for prioritering og levering af ydelser.  

Implementering af SDG’ernes ambitiøse mål samtidig med at udnytte SDG potentialet for virksomheder og offentlige organisationer kan forekomme kompliceret. Men ved hjælp af en trinvis proces kan det realiseres: 

 

  1. Udbrede forståelse af værdien af ’2030 Formål’ i både private virksomheder og offentlige organisationer  
  2. Integrering af 2030 SDG mål og bæredygtighed i strategi og forretningsmodel
  3. Udvikling af organisationens kultur og værdier omkring udvalgte SDG’er
  4. Etablering af nye partnerskaber mellem den offentlige og private sektor og civilsamfund 
  5. Branding og engagering af interessenter 
  6. Innovation og teknologi 
  7. Monitering og rapportering

 

Se eller download vores ’Formål 2030’ rapport (Purpose 2030), som blev præsenteret ved World Economic Forum, Davos 2017, for større indsigt i, hvorfor 2030 Formål er kritisk for din virksomhed, og hvordan du kan drive det rette formål ind i hjertet af din organisation. 

Læs hele ’Formål 2030’ rapporten
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('