Løsninger

Nye offentlige styringsmodeller

Understøtter jeres nuværende styringsmodel kravene om optimering og gennemsigtighed?

En god styringsmodel omfatter integreret styring af produktion, økonomi og forandringsprojekter og sikrer reel fremdrift mod opnåelsen af organisationens målsætninger.

I disse år blæser forandringens vinde over den offentlige sektor. Der stilles nye krav om effektivisering, krav om relevant og præcis opfølgning, kvalitetsmålinger og synlige resultater. Dette blandt andet for at vise, at de effektiviseringer, der gennemføres, ikke blot dækker over ikke-aftalte reduktioner i produktionens omfang eller kvalitet. Dette udgør en kæmpe udfordring for mange offentlige organisationer.

I Deloitte har vi stor erfaring med udvikling og implementering af nye styringsmodeller i både offentlige og private virksomheder. Vores projekter er altid forankret i den politiske kontekst, som de enkelte organisationer er underlagt. I det seneste år har vi blandt andet hjulpet offentlige organisationer med at:

  • Integrere mål- og resultatstyringen i økonomistyringen – i redskaber og tankegang.
  • Opstille key performance indicators (KPI’er) for ledere og etablere dashboard, så organisationen løbende kan følge disse.
  • Udvikle og implementere strategiske prioriteringsmetoder, der giver reelt råderum.
  • Fastlægge processerne i en integreret styring af produktion, økonomi og forandringsprojekter.
  • Få et bedre løbende overblik over organisationens risici, hvormed der kan opnås bedre mulighed for at kunne agere rettidigt.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Gustav Jeppesen

Gustav Jeppesen

Chair of the board | Deloitte Denmark

Gustav Jeppesen is the chair of the board of Deloitte Denmark and a member of the Nordic and North South Europe (NSE) boards. He is also the chief strategy officer/chief operating officer in consultin... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('