Løsninger

Strategisk udbudsrådgivning

Hvordan kan et udbud understøtte anskaffelsen af den rigtige ydelse på det rigtige tidspunkt til den rigtige pris?

Strategisk udbudsrådgivning kan hjælpe myndigheder og virksomheder med at forberede, planlægge og gennemføre komplekse indkøb.

Der er et stigende fokus på at tænke strategisk i forhold til tilrettelæggelsen af store offentlige indkøb. I sensommeren 2013 meddelte Odense Kommunes borgmester således, at man for at sikre lokale arbejdspladser i forbindelse med etableringen af Odense Letbane ville opdele entrepriserne i mindre dele. Dette er et kontroversielt eksempel på, at et stort indkøb kan anvendes strategisk og politisk. I andre sammenhænge har mange offentlige myndigheder fået øjnene op for de muligheder, der er for finansiering og innovative løsninger ved i højere grad at inddrage private i store projekter i forskellige former for offentlig-private partnerskaber (OPP).

Deloitte har stor erfaring med at rådgive myndigheder og offentligt regulerede virksomheder i forbindelse med komplekse indkøb. Vores rådgivningsydelser dækker alle faser af indkøbet helt fra ide over planlægning til anskaffelse og realisering og kan for eksempel omfatte:

  • Afklaring af kundens behov og muligheder, herunder dimensionering og tid
  • Bistand til udarbejdelse af strategi for anskaffelsesprojektet, herunder udbudsstrategi og udbudsform
  • Afdækning af muligheder for finansiering af anskaffelsen
  • Kortlægning og analyse af markeder
  • Analyse af muligheder for anvendelse af OPP
  • Planlægning og styring af udbudsproces, herunder leverandørvalg og indgåelse af kontrakt
  • Bistand til udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Etablering af processer til leverandør- og kontraktstyring.

I kraft af Deloittes brede erfaring med strategisk udbudsrådgivning har vi desuden gennemført en række eksterne kvalitetssikringer af store offentlige anskaffelsesprojekter.

Endelig har Deloitte bistået både Udbudsportalen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med at udarbejde vejledninger på udbudsområdet.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

$(document.head).append(''); $(document.head).append('