Insight

Bindende afgørelser om told: Nu bliver det muligt i Kina

”Forhåndsafgørelse” bliver muligt fra 1. februar 2018 

Danske eksportører med salg til Kina og danske virksomheder med selskaber i Kina får bedre muligheder for at kende konsekvenser af kinesisk toldlovgivning, inden varer importeres til eller eksporteres fra Kina.

3. januar 2018

Virksomheder med international handel kan i de fleste lande søge de lokale myndigheder om bindende afgørelser for at være helt sikker på:

a) hvilken tarifkode en vare hører under,

b) hvilken konkret oprindelse en vare har,

c) præcist hvordan toldværdien skal fastsættes for et vareparti.

Med en ”forhåndsafgørelse” kan varer komme hurtigere gennem toldbehandling, hvilket er en forudsætning i en stram forsyningskæde eller en besparelse på logistikbudgettet.

I Kina har myndighederne i nogen tid arbejdet på at indføre toldregler, der kan fremme forsyningshastigheden og -sikkerheden, lette byrderne for virksomhederne samt sikre, at landet lever op til World Trade Organisations krav og regler, som ønskes udbredt. Og nu er turen kommet til bindende afgørelser.

Et nyt dekret udstedt 26 december 2017 træder i kraft 1. februar 2018. Herefter kan virksomheder, der opfylder nedenstående krav, anmode de kinesiske toldmyndigheder om en afgørelse, inden den faktiske import eller eksport af varer; se mere om ansøgning og procedure nedenfor. En afgørelse gælder i 3 år og er bindende for både virksomheden og myndighederne.
 

Ansøger skal være en virksomhed, der:

 • har udenrigshandel og en relation til de varer, der faktisk skal importeres til eller eksporteres fra Kina,
 • er registreret ved et kinesisk toldkontor.
   

Ansøgningen skal vedrøre:

 • tarifering af varer,
 • varers oprindelsesland eller oprindelse,
 • hvilken metode der skal anvendes ved ansættelse af toldværdi for varer,
 • hvilke priselementer, betalinger eller faktorer der skal tages hensyn til ved ansættelse af varers toldværdi,
 • ”andre toldforhold” (vil blive specificeret af den kinesiske General Administration of Customs).
   

Proceduren overordnet er, at:

 • ansøgning må kun vedrøre et toldforhold (virksomheden kan sende flere ansøgninger), 
 • virksomheden sender ansøgning (optimalt 3 måneder før import/eksport) med relevante oplysninger og materiale. Er dokumenterne udenlandske, sørger ansøger for oversættelse (skal opfylde myndighedernes krav til oversættelser) til det toldkontor, hvor virksomheden er registreret,
 • virksomheden kan samtidig anmode om, at specificerede oplysninger/materiale behandles fortroligt,
 • myndighederne beslutter inden 10 dage efter modtagelse, om ansøgningen accepteres, og sender advisering om accept eller afvisning,
 • eventuelt får ansøger mulighed for at supplere eller korrigere ansøgningen, hvis der mangler noget; i givet fald gælder de 10 dage først fra den dag, hvor myndighederne har modtaget supplerende eller korrigerede oplysninger/materiale, tilsvarende gælder, hvis undersøgelse, test eller vurdering af en vare er nødvendig,
 • myndighederne udsteder en afgørelse inden 60 dage efter datoen for accept af ansøgningen,
 • er virksomheden ikke enig i afgørelsen, kan den påklages til General Administration of Customs (administrativ behandling) og senere til en administrativ domstol.

Ovenstående optimerer således både vareflows og den økonomiske risiko ved toldbehandling for virksomheder, der importerer eller eksporterer varer til eller fra Kina.

$(document.head).append(''); $(document.head).append('