Insight

Finansloven for 2017 m.m.

I den forgangne uge blev der indgået aftale om finansloven for 2017 samt aftale om nedsættelse af PSO-afgiften og et nyt ejendomsvurderingssystem m.m. Læs mere om hvad aftalerne indeholder.

Centrale elementer
    • Fastfrysning af grundskylden
    • Færre skal betale høj registreringsafgift
    • Nedsættelse af PSO-afgiften i 2017 og afskaffelse fra 2022
    • Bundskatten og det skrå skatteloft forhøjes
    • Grøn check reduceres
    • Nyt ejendomsvurderingssystem

Fastfrysning af grundskylden i 2017
Fastfrysningen af grundskylden er en forlængelse af den fastfrysning der blev vedtaget med finansloven i 2016. Fastfrysningen har betydning for ejendomsejere der betaler grundskyld af et lavere skattegrundlag end den aktuelle vurdering. Grundskylden har siden 2003 ved lov været omfattet af en årlig stigningsbegrænsning. Uden en fastfrysning ville boligejeres grundskyld stige med 5,5% i 2017.

Fastfrysningen medfører, at boligejere vil få en uændret grundskyldspromille, og dermed betale det samme i grundskyld i 2017, som de gjorde i 2015 og 2016. For den gennemsnitlige boligejer vil der i indkomståret 2017 forekomme en skattebesparelse på ca. 540 kr.

Fastfrysningen omfatter alle ejendomme. Dette er en udvidelse af tidligere aftale, idet finansloven for 2017 også gælder for erhvervsejendomme.

Fastfrysningen vil også give boligejerne besparelser fremover. I 2018 vil fastfrysningen medføre en maksimal stigning på 7% i forhold til 2017 (og 2016) svarende til de gældende regler.

Færre skal betale høj registreringsafgift
Grænsen for, hvornår registreringsafgiftens højeste sats skal betales, også kaldet skalaknækket, forhøjes. For biler forhøjes skalaknækket med 22.000 kr. fra 84.600 kr. til 106.600 kr. For motorcykler forhøjes skalaknækket med 6.900 kr. fra 26.700 kr. til 33.600 kr.

Med afgiftsnedsættelsen bliver det billigere at købe en række mere familievenlige og trafiksikre biler. Forhøjelsen af skalaknækket vil for en mellemstor familiebil medføre en besparelse på registreringsafgiften på ca. 8.000-10.000 kr. Besparelsen afhænger af den konkrete bilmodel.

Nedsættelse af registreringsafgiften har virkning fra den 22. november 2016.

Nedsættelse af PSO-afgiften
Allerede fra indkomståret 2017 nedsættes PSO-afgiften og i 2022 vil afgiften være helt afskaffet.
Med aftalen vil de danske husholdninger i gennemsnit få lettet elregningen med ca. 10%.
En typisk LO-familie med børn får en gevinst på ca. 2.500 kr. af den samlede aftale i 2025.

Bundskatten og det skrå skatteloft forhøjes
Fra indkomståret 2018 forhøjes bundskatten med 0,05 procentpoint i 2018 stigende til 0,09 procentpoint i 2022. Det medfører, at bundskatten i 2018 vil udgøre 11,15% og i 2022 udgøre 12,2%. Dette betyder, at har du en lønindkomst på 350.000 kr., vil det medføre, at du skal betale 161 kr. mere i bundskat i 2018 og 290 kr. mere i bundskat i 2022 i forhold til de nuværende gældende regler og uden hensyntagen til regulering af personfradrag.

Ligeledes forhøjes det skrå skatteloft med 0,05 procentpoint fra indkomståret 2018, stigende til 0,09 procentpoint i 2022. Dermed vil det skrå skatteloft i 2018 udgøre 52,02% og i 2022 udgøre 52,07%.

Grøn check reduceres
Fra indkomståret 2018 reduceres grøn check med 190 kr. Efterfølgende vil grøn check yderligere blive reduceret trinvis op til 380 kr. i 2022. Det betyder at grøn check i 2022 vil udgøre 495 kr.
Supplerende grøn check nedsættes forholdsmæssigt i forhold til nedsættelsen af grøn check. Pensionister og førtidspensionister friholdes fra reduktion i grøn check. Det særlige tillæg til grøn check på 280 kr. årligt for personer med lave indkomster fastholdes også uændret.

Nyt ejendomsvurderingssystem
Der er ligeledes indgået en aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem. Det nye ejendomsvurderingssystem skal give mere retvisende og ensartede vurderinger af boligejeres ejendomme og grunde. Aftalen betyder, at der vil blive udsendt nye ejendomsvurderinger for ejerboliger i 2019, mens erhvervsejendomme får nye vurderinger i 2020. I forlængelse heraf kommer der en tilbagebetalingsordning, hvilket medfører, at boligejere der siden 2011 har betalt skat af en for høj vurdering, kan få penge tilbage. Dog kommer boligejere, der har betalt for lidt i skat, ikke til at betale mere i skat med tilbagevirkende kraft.

I overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem sikres det, at de samlede boligskatter ikke stiger på grund af det nye ejendomsvurderingssystem.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('