Insight

Frankrig – social sikring, skærpet dokumentationskrav

Med virkning fra 1. april 2017 indføres bødestraf for arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren under en revision ikke kan fremvise en gyldig A1/CoC for en medarbejder, der er fritaget for at betale fransk social sikring. Bøden fastsættes til 3.269 EUR svarende til det månedlige loft for bidraget. Bøden fordobles, hvis der ved ny revision indenfor 2 år, er sket ny overtrædelse.

Bøden kan undgås, hvis arbejdsgiveren under revisionen kan fremvise dokumentation for at A1/CoC er ansøgt, og arbejdsgiveren kan fremvise A1/CoC blanketten indenfor 2 måneder efter ansøgningen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('