Insight

Gaver til virksomhed i anledning af reception

Vi er en mindre virksomhed, som afholder reception, idet vi har fået lavet en ombygning af vores hidtidige domicil og gerne vil invitere kunder, medarbejdere og ”venner af huset” til en lille reception for at se de nye lokaler og omgivelser. I den forbindelse vil der sandsynligvis være nogle gæster, som har en mindre gave eller lignede med til virksomheden. Skal vi som modtager af de mindre gaver registrere dette hos SKAT eller andetsteds? Skal vores medarbejdere beskattes, såfremt de omtalte gaver fordeles mellem dem?

Gaver til virksomheden medfører ikke beskatning hos virksomheden, således skal virksomheden ikke registrere de modtagne gaver.

Vælger I herefter (som arbejdsgiver) at give gaverne videre til de enkelte medarbejdere, medfører det beskatning hos den enkelte medarbejder. Den skattemæssige bagatelgrænse for mindre personalegoder kan muligvis benyttes.
Mindre personalegoder fra arbejdsgiver beskattes kun, hvis den samlede værdi overstiger 1.100 kr. Denne grænse betyder, at en arbejdsgiver kan give sine ansatte en påskønnelse i årets løb, uden der sker beskatning. Dette kunne f.eks. være vin, blomster, chokolade og julegave.
Hvis værdien af årets gaver overstiger 1.100 kr., er det medarbejderen selv, der har pligt til at indberette det fulde beløb – ikke kun den del der ligger over 1.100 kr. Kun hvis arbejdsgiver giver en enkelt gave over en værdi på 1.100 kr., skal arbejdsgiver indberette.
Gaver, der hjemtages af aflønnede ejere af virksomheden, er på tilsvarende vis skattepligtig af værdien af gaven.

Der er ikke krav om registrering, men det kunne alligevel være en fordel med registrering, såfremt SKAT skulle interessere sig for forholdet.

Hvis gaverne til virksomheden derimod anvendes/forbruges i fællesskab (fx vingaver der konsumeres til firmafest mv.), vil det ikke medføre beskatning hos den enkelte medarbejder.
 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('