Insight

Momsfradrag på varebiler, undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejdsplads

Skatterådet har offentliggjort et bindende svar, om fortolkningen af ”25-dages reglen”, der omhandler medarbejderes kørsel mellem hjem og arbejdsplads i en af arbejdsgiverens biler.

Momsmæssigt har dette særligt betydning for varebiler, hvor virksomheden har foretaget fuld fradrag for momsen på indkøbet, da bilen udelukkende skal anvendes til brug for den momspligtige virksomhed. Hvis disse biler anvendes til andre formål end virksomhedens momspligtige aktiviteter, f.eks. til private formål, har det store konsekvenser for momsfradragsretten.

Som udgangspunkt er kørsel mellem hjem og arbejdsplads privat kørsel, som ikke er tilladt hvis virksomheden har taget fuld fradragsret for momsen på indkøbet. ”25-dages reglen” betyder imidlertid, at medarbejderne undtagelsesvist godt må bruge disse biler til kørsel mellem hjem og arbejdsplads, uden at det har konsekvenser for momsfradragsretten på bilen.

”25-dages reglen” medfører, at medarbejderen må køre fra arbejdspladsen og hjem i en af arbejdsgiverens biler, hvis bilen skal anvendes erhvervsmæssigt dagen efter (f.eks. kørsel til et møde eller til et kursussted), og modsat må medarbejderen køre hjem fra et møde/et kursussted og køre bilen til arbejdspladsen dagen efter, uden at dette får momsmæssige konsekvenser under forudsætning af, at dette sker maksimalt 25 gange i løbet af en 12 måneders periode.

Skatterådet har med det bindende svar præciseret, at de ”25 dage” tælles for den enkelte medarbejder og ikke pr. bil. Den enkelte bil kan således godt anvendes mere end 25 dage til kørsel mellem hjem og arbejde uden at det får momsmæssige konsekvenser. Det afgørende er forholdende for den medarbejder der kører bilen.

Hvis medarbejderen kører mere end de 25 tilladte gange i arbejdsgiverens bil, skal medarbejderen beskattes af fri bil, og er der tale om en varebil, hvorpå der er taget fradragsret for momsen ved anskaffelsen, vil det også have konsekvenser for momsen.

Bemærk, at det endvidere er en forudsætning for at kørsel mellem hjem og arbejdsplads ikke har momsmæssige konsekvenser, at der føres et kørselsregnskab og at medarbejderen ikke anvender bilen privat.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('