Insight

Momsfritagelse ved salg af varer til udlandet.

SKAT tillader ”rimelig” tid mellem salg og udførsel.

Danmark har ingen fast praksis for, hvor lang tid en vareleverance ud af Danmark må ligge på lager i Danmark, efter salget er sket, for at der stadig kan være tale om eksportsalg og faktureres uden dansk moms. SKAT siger nu, at udførslen kan foretages inden for ”rimelig” tid og fortsat være momsfri.

Danmark har ingen regler eller fast praksis for, hvor lang tid et parti varer, som er solgt til en udenlandsk kunde og skal leveres ud af Danmark, må opbevares på et lager eller lignende i Danmark, for at der stadig kan være tale om momsfri salg til eksport. Det kan eksempelvis være relevant i situationer, hvor den udenlandske kunde ikke har kapacitet til at modtage de købte varer eller hvor sælgeren afventer en samlet sending af et større parti varer for at optimere transportomkostninger.

Som udgangspunkt er salg af varer til udlandet fritaget for moms, men det kræver bl.a., at varerne fysisk forlader Danmark, og at sælgeren kan dokumentere, at varerne har forladt Danmark. Hvis man ikke kan det, skal man som udgangspunkt pålægge fakturaen 25% dansk moms.

Hvis man som sælger gerne vil minimere risikoen for efteropkrævning af moms, skal man udstede en faktura med moms og efterfølgende en kreditnota på momsbeløbet, når varerne rent faktisk udføres. Dette giver en ekstra administrativ øvelse, da der skal udstedes både faktura og kreditnota vedrørende samme transaktion, samt mulige udfordringer i forhold til de udenlandske kunder, som ofte ikke ønsker at modtage en faktura med dansk moms.

Indtil nu har der ikke været nogen officiel udmelding fra SKAT omkring, hvornår varerne senest skal være udført fra Danmark, for at leveringen kan fritages for moms.

Nu har SKAT dog vejledende udtalt, at sælgeren skal være i besiddelse af dokumentation for, at udførsel er sket, inden for, hvad der må anses for et rimeligt tidsrum – set i lyset af almindelig handelspraksis – efter, at retten til som ejer at råde over varen er overdraget køberen.

Hvad der udgør et ”rimeligt” tidsrum, kan i vores mening være meget forskellig for de enkelte virksomheder og afhænger meget af handelspraksis i den relevante branche. Vi anbefaler derfor, at eksportvirksomheder, som udsteder momsfrie fakturaer til udenlandske kunder, men ikke transporterer varer til udlandet umiddelbart efter eller forholdsvis kort tid efter salget, afstemmer deres valgte løsning med SKAT.

Ovenstående er relevant både i forbindelse med leverancer til andre EU-lande og ud af EU.

Vi hjælper gerne med at starte en dialog med SKAT. Kontakt os for en nærmere drøftelse, hvis ovenstående er relevant for din virksomhed.

Den fulde tekst af SKATs udtalelse kan findes her.
 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('