Insight

Ny afgørelse på kraftvarmeværkers valg af opgørelsesmetode

Ændring af opgørelsesmetode tilbage i tid

Virksomheder med kraftvarmekapacitet, der anvender kraftvarmefordelingsreglerne til at allokere forbruget af elektricitet og varme i produktionen, er berettigede til at skifte opgørelsesmetode bagudrettet indenfor den almindelige genoptagelsesfrist på 3 år. Metoden vælges fortsat på årsbasis.

7. december 2016

En ny afgørelse fra Landsskatteretten slår fast, at virksomheder med kraftvarmekapacitet, der anvender kraftvarmefordelingsreglerne, er berettigede til at skifte opgørelsesmetode bagudrettet.

Afgørelsen skal ses i lyset af SKATs hidtidige praksis, der begrænsede muligheden for ændring af opgørelsesmetode. Opgørelsesmetoden skulle vælges for det indeværende år, og kunne ikke efterfølgende ændres.

Opgørelsesmetoden vælges fortsat for det indeværende år og skal fortsat fastholdes hele året. Forskellen er, at opgørelsesmetoden nu kan ændres bagudrettet inden for den almindelige genoptagelsesfrist på 3 år. Virksomheder, der anvender kraftvarmefordelingsreglerne, kan hermed skifte til den mest fordelagtige af de to opgørelsesmetoder og anvende den for det forrige kalenderår i stedet.

Konsekvensen er, at virksomheder, der eksempelvis anvender E-formlen i et kalenderår, efterfølgende bør kontrollere, om E-formlen var den mest fordelagtige opgørelsesmetode. Hvis det konstateres, at V-formlen ville have medført et større tilbagebetalingsbeløb, er det muligt at skifte opgørelsesmetode til V-formlen – og tilsvarende i den modsatte situation.

Anmodning om ændring af opgørelsesmetode kan indsendes til SKAT med tilhørende efterangivelsesbeløb.

Det er fortsat uvist, om SKAT er af den opfattelse, at der er tale om en praksisændring eller en praksispræcisering. Hvis der er tale om en praksispræcisering, er det udelukkende indenfor den almindelige genoptagelsesfrist på 3 år og fremadrettet, at opgørelsesmetoden kan korrigeres.

Hvis SKAT er af den opfattelse, at der er tale om en praksisændring, vil det være muligt at korrigere valget af opgørelsesmetode længere tid tilbage – dog maksimalt 10 år.

SKATs vurdering af, om der er tale om en praksisændring eller en praksispræcisering, kan prøves af Landsskatteretten.

Såfremt en virksomhed har kraftvarmekapacitet og anvender kraftvarmefordelingsreglerne, bør der snarest muligt igangsættes en undersøgelse af opgørelsesmetoden for forhenværende kalenderår.

Kontakt en af Deloittes rådgivere, hvis du ønsker at vide mere om dine muligheder for ændring af opgørelsesmetoden.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('