Insight

Nye ejendomsvurderinger – betyder de noget for dig?

Og kan du klage over de nye vurderinger?

Hvis din ejendom er omvurderet af SKAT pr. 1. oktober 2017, har du mulighed for at klage.

6. april 2018

Ejendomsvurderinger – kan de påklages?
Hovedreglen er, at det i øjeblikket ikke er muligt at klage over ejendomsvurderinger – men som altid er der undtagelser. Denne undtagelse omfatter ejendomme, der er omvurderet pr. 1. oktober 2017.

Dette gælder eksempelvis, hvis en ejendom er nyopført, hvis der f.eks. er foretaget væsentlige tilbygninger, hvis ejendommen er opdelt i ejerlejligheder, eller hvis der er sket ændringer i lokalplanen for ejendommen, da der i så tilfælde kommer en omvurdering, der kan påklages. De opførelser og tilbygninger, der er afsluttet i perioden oktober 2016 – september 2017, har fået en ny ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2017. Virksomhederne modtager disse ejendomsvurderinger i foråret 2018, og de første vurderinger er allerede så småt begyndt at tikke ind.

Hvis din virksomhed har modtaget en omvurdering, anbefaler vi, at vi sammen gennemgår denne og at denne eventuelt påklages hurtigst muligt i løbet af foråret 2018. Den endelige klagefrist er dog ikke før den 1. juli 2018, hvor klagen senest skal være Skatteankenævnet i hænde.

Derfor spørger vi – er din ejendom nyopført, væsentligt ombygget, opdelt i ejerlejligheder eller er der sket ændringer i lokalplanen i dit område? Så lad os få sat fokus på sagerne.
Det er som udgangspunkt alene relevant at foretage vurdering af, om der eventuelt skal klages, hvis:

  • der betales dækningsafgift,
  • der overvejes overdragelse i familieforhold, eller
  • der er tale om et a.m.b.a., der formuebeskattes

Derudover kan det også overvejes at klage, hvis grundværdien er for høj, da dette har betydning for betaling af grundskyld.

Hvis ovenstående er relevant for dig og din virksomhed, er I velkomne til at kontakte os og eventuelt sende os oplysninger om ejendommens adresse eller ejendomsnummer, så vi kan få fulgt op i takt med fremkomsten af omvurderingerne.

Hvis du er interesseret i at vide mere, står vi naturligvis til rådighed for nærmere drøftelser.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('