Insight

Nye gebyrsatser på SKATs sikkerhedsstillelsesordninger

Der sker væsentlige ændringer i gebyrerne for 2017

Efter implementeringen af EU toldkodeksen (EUTK) 1. maj 2016 er det obligatorisk at stille sikkerhed for både opstået og potentiel toldskyld. SKAT har nu to sikkerhedsstillelsesordninger, der kan benyttes ved sikkerhedsstillelse, og nu er satserne for at deltage i ordningerne vedtaget for 2017.

7. december 2016

Der er forskellige måder at stille den obligatoriske sikkerhed på, enten individuelt som kontant betaling, bankgaranti, kautioner mv., eller gennem SKATs sikkerhedsstillelsesordninger. SKATs ordninger fungerer på samme måde som forsikringer, dvs. det indbetalte gebyr dækker overfor EU, hvis en importører ikke kan betale, og der således mangler toldpenge til overførsel.

Sikkerhedsstillelsen for en opstået toldskyld er en sikkerhed til gengæld for at få kredit på betaling af told for importerede varer. Sikkerhedsstillelsen for potentiel toldskyld skal dække situationer, hvor der kan opstå toldkrav for varer, der ikke er i fri omsætning i EU, f.eks. varer under midlertidig opbevaring, toldoplag eller Aktiv forædling.

Promillesatsen for faktisk toldskyld bliver forhøjet, og satsen for potentiel toldskyld bliver fastsat til en fast pris pr. toldangivelse. De nye satser gælder fra den 1. marts 2017, og er ligesom tidligere bundet for et år ad gangen.

  • For faktisk toldskyld betales 3,5 % af toldbeløbet, der skal betales ifm. en toldangivelse
  • For potentiel toldskyld betales 10 kr. per toldangivelse til ordningen

Det er vigtigt, at virksomheden for faktisk toldskyld vurderer, hvorvidt det kan betale sig at tilmelde sig SKATs sikkerhedsstillelsesordning, eller om det bedre kan betale sig at stille sikkerhed på anden måde. Det vil sige, at I skal sammenligne omkostningerne for at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning med omkostningerne for at stille individuel sikkerhed til at dække toldskylden.

For potentiel toldskyld burde det næppe kunne blive billigere end at betale de 10 kr. pr. angivelse.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('