Insight

Nyt på nettet: Super guide om transfer pricing og toldværdi

World Customs Organisation giver hjælp til virksomhederne

Transfer pricing og told er et vanskeligt område for virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter. Vanskelighederne skyldes ofte, at det er forskellige myndigheder, der kontrollerer transfer pricing og toldværdier. WCOs nye guide giver solid baggrund til at forstå de to regelsæt og deres sammenhæng.

Her er to regelsæt med stor betydning for produktions-/handelsvirksomheder med grænseoverskridende varebevægelser uden for EU.

I meget lang tid har eksperter i transfer pricing (prisfastsættelse mellem kontrollerede parter ift. selskabsbeskatning) og eksperter i toldværdi (beregningsgrundlaget til beregning af told i den internationale handel) hævdet, at der er sammenhæng mellem de to forskellige regelsæt.

Nu er det alment anerkendt, og myndighederne verden over agerer derefter.

OECD (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling) udgiver meget materiale omkring transfer pricing-regelsættet og gør et stort arbejde for at sikre et globalt samarbejde. Dette arbejde skal sikre, at reglerne virker uden at medføre dobbeltbeskatning eller ”ingen beskatning”. Samtidig etableres værktøjer som hjælp til vurdering og værdiansættelse af transaktioner mellem relaterede parter.

Samtidig har WCO (Verdenstoldorganisationen) tilsvarende arbejdet for at hjælpe både myndigheder og brancheorganisationer mm. med de regler, som WTO (Verdenshandelsorganisationen) videreførte efter den store handelsrunde (Uruguay-runden) i slutningen af 1970’erne. Reglerne var dengang revolutionerende, idet de skrottede ”standardpriser” (”normalværdien”) ved beregning af told og i stedet indførte det princip, at priser aftalt i kommercielle handelsaftaler skal anerkendes som beregningsgrundlag, når toldsatser er fastsat som % af en værdi. I dag anvender de fleste lande i verden værdibaseret told, og reglerne har derfor meget stor betydning i den internationale handel.

OECD og WCO-vejledningerne har umiddelbart meget til fælles, men ved en nærmere granskning er adskillige af definitionerne ikke sammenfaldende. Værre for virksomhederne er det, at regelsættene har modsat effekt: Lav importværdi giver lav told, men mere skattepligtig indkomst (alt andet lige) og dermed højere selskabsskat for importøren. Modsat får importøren højere skattefradrag for varekøbet og dermed en mindre skattepligtig indkomst, når der betales høj told. Herudover kan endelige afregningspriser i forskellige metoder og set-up ift. transfer pricing ofte først opgøres på et senere tidspunkt end det tidspunkt, hvor varer skal toldbehandles. Det medfører i mange lande pligt til at korrigere angivne toldværdi, og store bøder eller andre sanktioner hvis virksomhederne undlader dette.

Som supplement til WCOs nye store guide, udgiver Deloitte hvert år en guide med en global oversigt over konkrete oplysninger ift. sammenhæng mellem regelsættene og krav for korrektioner mv. Følg dette link til Deloittes guide.

Hvis du har spørgsmål eller lyst til at høre mere, må du meget gerne kontakte os.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('