Insight

Polen - skærpede momsregler

Nye momsregler i Polen øger virksomheders administration

Fra 1. januar vil det ikke længere være muligt at indberette momsangivelser, listeangivelser og lign. pr. kvartal i Polen. Der skal i stedet indberettes pr. måned. Reglerne påvirker også virksomhedernes likviditet, da myndighederne får udvidet adgang til at tilbageholde købsmoms.

19. december 2016

Den 1. januar 2017 gælder nye skærpede krav for virksomheder med momsregistrering i Polen. Alle større virksomheder skal angive moms og EU-salg uden moms (ESL) hver måned i stedet for hvert kvartal. Overgangen foregår automatisk men vær opmærksom på nye deadlines. For januar 2017 er deadline den 25. februar. Fra angivelsen den 25. februar indfører Polen samtidig krav om online indberetning af momsangivelse. Dette krav kan give danske virksomheder problemer, da online indberetning kræver en elektronisk signatur, som kan være vanskeligt at få for udenlandske virksomheder.

Hvis en virksomhed ikke indberetter, eller udelukkende indberetter 0-angivelser 6 måneder i træk, får myndighederne mulighed for automatisk at afmelde virksomheden for moms uden på forhånd at give virksomheden besked herom.

Hvis de polske skattemyndigheder på en kontrol konstaterer, at virksomheden fejlagtigt har enten angivet for lidt salgsmoms, angivet for meget købsmoms eller lignende, er sanktionerne forhøjet. En ny skærpet bødestruktur medfører, at bøden kan udgøre op til 30% af det forkert angivne momsbeløb af en væsentlig størrelse. Hvis skatteyderen selv inden en momskontrol udbedrer en fejl og betaler eventuelle renter, der er påløbet, kan bøden helt undgås. Der er indført ”100%”-bøder ved direkte svigagtige forhold.

Den nye lov giver myndighederne lettere adgang til at udskyde udbetalingen af ”negativ moms”. Dette kan påvirke jeres likviditet vedrørende polske aktiviteter.

Derudover indfører Polen skærpede regler for registrering for moms, hvor reglerne giver myndighederne mulighed for at kræve en dyberegående verifikation af virksomheden og evt. nægte momsregistreringen.

Det er altså vigtigere end nogensinde før at sikre jer, at I er compliant på jeres polske aktiviteter.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('