Insight

Rabat for medarbejdere

Gælder der nogen særregler for mig som ansat i en tømrervirksomhed, hvis min mester giver mig lov til at købe byggematerialer til den pris, som han giver hos tømmerhandlen? Skal jeg beskattes af fordelen ved ikke at skulle betale den normale ”butikspris”. Og er der nogen forskel på, om det er byggematerialer, som mester handler med, eller det er f.eks. sanitet og andet VVS-udstyr, som jo ikke er en del af mesters normale virksomhed?

Varer og tjenesteydelser, som en arbejdsgiver indkøber til særligt favorable priser og sælger videre til medarbejderne, skal som hovedregel værdiansættes til markedsprisen. Som udgangspunkt er markedsprisen, hvad det ville koste den enkelte ansatte at købe godet i almindelig fri handel.

Men markedsprisen i sådanne situationer anses dog for at være lig med arbejdsgivers omkostninger. Det betyder således, at du kan købe materialerne til den samme pris, som din mester har betalt for materialerne – kostprisen.

I forbindelse med din mesters virksomheds indkøb af materialer mv. kan din mesters kontraktsparter (leverandører mv.) udbyde produkter til særlig favorable priser til jer som ansatte. En sådan rabatmulighed for jer, som ansatte i virksomheden, anses som led i ansættelsesforholdet og er dermed et personalegode.

Hvis den favorable pris svarer til, hvad medarbejderne kunne opnå på det frie marked, fx gennem en forbrugs- eller personaleforening, bliver medarbejdere, der benytter sig af tilbuddet, ikke skattepligtige af den økonomiske fordel.

Indkøb af materialer til favorable priser, som tilbydes til medarbejderne, er ikke begrænset til arbejdsgiverens ”normale” virksomhed, hvilket således også gør det muligt at købe andre produkter hos din arbejdsgivers leverandør.

Er den favorable pris resultatet af en indirekte betaling fra arbejdsgiveren, bliver en medarbejder, der benytter tilbuddet, skattepligtig af godets markedsværdi med fradrag af det, medarbejderen har betalt for godet.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('