Insight

Registreringsafgift på bilforhandleres demobiler mv.

Positivt med endeligt styresignal fra SKAT

SKAT præciserer nu, at bilforhandlere kan beregne registreringsafgift på grundlag af købsprisen ved udtagning af nye køretøjer til forhandlerens eget brug til demokørsel mv.

Vi har nu langt om længe fået et endeligt styresignal fra SKAT, der skaber klarhed over bilforhandleres afgiftsberigtigelse af nye køretøjer, som forhandleren eksempelvis anvender til brug for demonstration for kunder mv., udlejning til kunder eller firmabiler for ansatte i virksomheden.

SKAT erklærer sig nu enig i, at en bilforhandler også kan anses som en slutbruger af et nyt køretøj på samme vis som alle andre købere af nye biler. Forhandleren kan derfor som udgangspunkt afgiftsberigtige demobilen på grundlag af sin indkøbspris hos importøren. Det forudsættes dog, at indkøbsprisen som minimum opfylder kravet omkring 9 pct. samlet avance, at der ikke er en negativ importøravance, samt at der ikke er sket en overflytning af avance på ikke-afgiftspligtigt udstyr.

Det er Deloittes opfattelse, at begrebet ”demobil” skal fortolkes bredt og dækker alle biler, som en forhandler indregistrerer i eget navn til brug for forhandlerens aktiviteter. Det er som altid - også i forhold til momsen - vigtigt, at forhandleren sikrer sig dokumentation for, at den pågældende bil har været anvendt til brug for demokørsel mv. i en periode inden videresalg af den brugte demobil. Forhandleren skal kunne redegøre for bilernes konkrete anvendelse for ikke at risikere, at SKAT tilsidesætter forhandlerens moms- og afgiftsbetaling på den pågældende bil.

Det nye styresignal giver aktører i autobranchen større klarhed over regler på området. Praksis for afgiftsbetaling af egne demobiler mv. har været uklar for branchen de seneste par år efter vedtagelsen af L94 i 2012 og et bindende svar fra Skatterådet til Bilbranchen i 2013, hvor Skatterådet netop nægtede en forhandler at anvende egen indkøbspris i forbindelse med afgiftsberigtigelsen af demobiler.

Flere forhandlere har som følge af Skatterådets bindende svar i 2013 afgiftsberigtiget egne demobiler mv. på baggrund af en højere værdi end forhandlerens indkøbspris. Der kan i nogle tilfælde være grundlag for tilbagebetaling af afgift af disse køretøjer.

Kontakt en af Deloittes afgiftsrådgivere, hvis du ønsker at tale om virksomhedens muligheder omkring registreringsafgift og moms på virksomhedens demobiler mv.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('