Insight

SKAT præciserer endnu engang momsregler for kantiner

Forenklet ordning 2 giver dog fortsat anledning til tvivl

SKAT præciserer, at anvendelsen af forenklet ordning 2 indebærer, at de indirekte produktionsomkostninger kan opgøres som 2,5 % af den samlede betaling for kantinedriften til den eksterne kantineoperatør.

11. januar 2017

I forlængelse af SKATs tidligere præcisering af anvendelsen af de administrative forsimplede ordninger til beregning af kantinemoms, er SKAT nu kommet med en yderligere præcisering vedrørende anvendelsen af ordning 2.

Denne indebærer, at virksomheder, der får produceret maden i virksomhedens eget køkken af en ekstern operatør, og som anvender ordning 2 til opgørelse af kantinemomsen, kan opgøre de indirekte produktionsomkostninger som 2,5 % af den samlede betaling for kantinedriften til kantineoperatøren frem for at lave en konkret opgørelse af omkostninger til lokaler, maskiner, inventar samt andre indirekte produktionsomkostninger.

Vores vurdering er, at præciseringen fortsat giver anledning til spørgsmål, da det ikke er nærmere præciseret, hvad der konkret skal forstås ved den samlede betaling for kantinedriften. Vi er dog af den opfattelse, at beregningsgrundlaget fortsat udgør det beløb, der tidligere er blevet betragtet som kantinegrundlaget, dvs. afgrænset til kostprisen for den mad, der sælges til medarbejderne.

Har du spørgsmål til SKATs præcisering samt konsekvenserne heraf, er du velkommen til at kontakte os.    

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('