Insight

Tilskudsordning til PSO-afgiften

Ny ordning sikrer lavere PSO-betaling for el-intensive virksomheder

Efter forudgående aftale med Energistyrelsen om energieffektiviseringer kan el-intensive virksomheder med bestemte branchekoder modtage et tilskudsbeløb på ca. 7 øre per kWh.

Som et led i en samlet politisk aftale om ”Vækstpakke 2014”, der omhandler en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften og lempelser i PSO-afgiften, er det nu muligt for en række momsregistrerede virksomheder at få del i de 185 mio. kr., der årligt er afsat til at lempe PSO-afgiften. Det forventes, at der kan gives ca. 7 øre per kWh i tilskud til virksomhederne. Tilskudsstørrelsen kan dog variere afhængig af antallet af støtteberettigede virksomheder og deres elforbrug. Tilskuddet må dog ikke overstige 85 % af VE-andelen af PSO i støtte til virksomhederne.

Tilskudsordningen retter sig udelukkende mod el-intensive virksomheder med produktionsenheder, hvis hovedaktivitet er omfattet af de 68 berørte brancher, f.eks. virksomheder der fremstiller raffinerede mineralolieprodukter, papir og pap eller finerplader og træbaserede plader. Generelt set omfatter branchekoderne de virksomheder, der tidligere kunne modtage CO2-tilskud. Listen over tilskudsberettigede brancher kan ses her.  Dog er det kun det forbrug, hvoraf der betales fuld PSO, der er tilskudsberettiget. Tilskuddet udbetales på baggrund af aflæst og forbrugt elektricitet.

Ud over at være omfattet af en af de 68 tilskudsberettigede brancher skal den pågældende virksomhed indgå en aftale med Energistyrelsen, som forpligter virksomheden til at gennemføre energieffektiviseringer for at opnå tilskuddet.

For at blive omfattet af ordningen skal virksomheden indsende en hensigtserklæring til Energistyrelsen.

Tilskudsordningen er endnu ikke trådt i kraft, da den først træder i kraft, når den er godkendt af Europa-Kommissionen. Tilskudsberettigede virksomheder kan dog allerede nu indsende en hensigtserklæring til Energistyrelsen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('