Insight

Varekoder (toldangivelser, Intrastat) ændres 1. januar 2017

Husk at kontrollere og opdatere jeres varekoder!

Systemet med varekoder opdateres hvert femte år, og nu er det tid igen. Varekoder, der nu ikke er aktuelle, fjernes. Visse varer skifter kode, og visse varebeskrivelser får helt nye varekoder. De nye varekoder gælder fra den 1. januar 2017. Husk derfor at opdatere jeres systemer med de nye varekoder.

7. december 2016

Systemet med varekoder er udarbejdet af World Customs Organization (WCO). De første 6 cifre i en varekode (HS-kode) er de samme i ca. 200 lande, mens de efterfølgende cifre normalt er unikke i de forskellige lande, hvor de bruges.

I forbindelse med ændringerne vil der tilkomme 687 varekoder, og 573 varekoder vil blive slettet i EU-tariffen. Bindende tariferingsoplysning (BTO) kan blive berørt af ændringerne og ophøre den 31. december 2016.
Hvis en varekode er ophørt, vil toldangivelsen blive afvist, og dermed er det tydeligt, at varekoden ikke eksisterer mere.

Men en varebeskrivelse der skifter varekode, vil ikke opdages på denne måde. Blandt andet er der mange varebeskrivelser under aftalen om handel med informationsteknologiprodukter (ITA), der vil blive ændret. EU ønsker at fremme udviklingen og handelen med it-produkter og har derfor udvidet ITA-aftalen (Information Technology Agreement). Det betyder, at flere varer end tidligere nu er fritaget for told eller vil blive det senest i 2019. Benytter jeres virksomhed frem over en forkert varekode på denne slags varer, er der stor risiko for, at I vil komme til at betale en højere toldsats end nødvendigt for varer under ITA-aftalen.

Husk at det er virksomheden, som importerer varen, der er ansvarlig for, at varekoden er korrekt. Dette gælder, selvom virksomheden har en speditør eller lignende til at lave toldangivelsen. Brug af forkerte varekoder kan få alvorlige konsekvenser for jeres virksomhed, f.eks. i form af bøde, annullering af bevillinger og certifikater m.v.

I forbindelse med ovennævnte ændringer er det derfor en god ide at gennemgå og sikre, at alle varekoder, I benytter, er korrekte.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('