Insight

Befordringsfradrag  

Fradraget bliver ikke længere fortrykt på årsopgørelsen  

Det velkendte befordringsfradrag bliver ikke længere automatisk fortrykt. Samtidig er der ændret på arbejdsgivers indberetningspligt til eIndkomst

17. november 2020

 

Bekendtgørelse om skatteindberetning er ændret med virkning pr. 30. oktober 2020. 

 

Hvad betyder det?

Ændringerne medfører følgende to ting:

  1. Det almindelige befordringsfradrag bliver ikke længere automatisk fortrykt på årsopgørelsen.
  2. Ændring/justering af arbejdsgivers indberetningspligt vedr. befordring, som stilles til rådighed af arbejdsgiver.

 

Ad. 1)

Kort fortalt betyder det, at alle skatteydere fremover selv skal sørge for at indtaste deres almindelige fradrag for befordring mellem hjem og arbejde. Rigtig mange lønmodtagere har været vant til, at netop dét fradrag var fortrykt på årsopgørelsen, men det er nu slut.

 

Ad. 2)

I forhold til arbejdsgivers indberetningspligt så betyder det teknisk set, at felt 11 i eIndkomst er udgået og ikke længere kan benyttes. Der skal ikke foretages korrektioner for tidligere indberetninger, da oplysningerne ikke længere anvendes af Skattestyrelsen.

Felt 63 hedder nu ”Fri befordring mellem hjem og arbejde mv.”, og her skal der ske afkrydsning, hvis den ansatte har adgang til befordring mellem hjem og arbejde med offentlige eller private transportmidler betalt af arbejdsgiveren, herunder frikort til offentlig befordring.

Krydsmarkering kan undlades, hvis den ansatte har firmabil til rådighed for privat kørsel, hvor værdien indberettes særskilt.

Beskatning af værdien af fri transport mellem hjem og arbejde sker indirekte ved, at den ansatte ikke samtidig må tage befordringsfradrag.

 
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('