Insight

Brexit – den sidste spurt

Er du klar til udfordringerne efter 1. januar 2021?

Erhvervslivet holder vejret i håbet om, at Storbritannien og EU kan komme til enighed om en samhandelsaftale. Vores dialog med erhvervslivet viser dog, at der ikke er stor fokus på, at en eventuel samhandelsaftale kun løser toldmæssige udfordringer og ikke de momsmæssige problemstillinger.

14. december 2020

 

Forhandlingerne om samhandelsaftalen mellem EU og Storbritannien i forbindelse med Brexit kører i øjeblikket på sit højeste, og i skrivende stund er parterne ikke kommet til enighed omkring en fremtidig samhandelsaftale mellem Storbritannien og EU. Vi oplever, at der er stor fokus på samhandelsaftalen, da den vil kunne betyde, at varehandlen mellem EU og Storbritannien hverken bliver underlagt told eller kvotebegrænsninger. 

Men Brexit favner meget bredere end blot det toldmæssige aspekt ved samhandelsaftalen, og vi vil her sætte spotlight på de punkter, som virksomhederne i Danmark er nødsaget til at forholde sig til under alle omstændigheder, og som vi har erfaret ikke er blevet prioriteret på trods af, at vi om 14 dage står overfor en Brexit.

  • Brexit kommer til at omfatte England, Skotland og Wales (Storbritannien), mens Nordirland fortsat er en del af EU’s toldområde. Nordirland får landekode XI.
  • Dette skal afspejles systemmæssigt i virksomhedernes ERP-systemer, således at momsen kan håndteres korrekt. Valideringsprocedure mm. skal tilpasses.
  • Samhandelsaftale eller ej – virksomheder, der handler med Storbritannien, skal fortsat registreres som importør og eksportør på virk.dk.
  • Dermed skal der etableres eksportprocedurer i forhold til handel med England, Skotland og Wales, mens samhandel med Nordirland fortsat skal behandles som EU-varesalg eller EU-varekøb.
  • Virksomheder med e-commerce salg til privat person (B2C) i England, Skotland og Wales med salg af produkter til en værdi på under 135 GBP bliver momsregistreringspligtig i Storbritannien.
  • Ved e-commerce salg (B2C) til en værdi på mere end 135 GBP samt varesalg til virksomheder (B2B) i England, Skotland og Wales afhænger momsregistreringspligten af leveringsbetingelserne for de pågældende varer.
  • Husk at værdigrænsen i forbindelse med e-commerce træder i kraft pr. 1. januar 2021 og ikke følger de øvrige EU-ændringer på e-commerce pr. 1. juli 2021.
  • Uanset, om der bliver enighed om samhandelsaftalen, kan det blive dyrt både i tid og penge for virksomhederne, hvis henholdsvis eksport- og importprocedurer ikke er på plads 1. januar 2021. 

I forbindelse med de antalsmæssigt omfattende registreringer i såvel England, Skotland og Wales samt ændring i registreringsforhold i Danmark i forhold til importør- og eksportørregistreringer, må det forventes, at der er en længere sagsbehandlingstid hos myndighederne i forhold til at få processeret alle anmodninger, og derfor er opfordringen helt klar; udskyd ikke registreringen til i morgen.

Uanset udfaldet af forhandlingerne om samhandelsaftalen er der masser af broer, som fortsat skal krydses, og vi stiller gerne op til dialog med jer.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('