Insight

DAC7: Er din virksomhed omfattet heraf?

Hvad er DAC7 egentlig, og hvem bliver påvirket af det?

Der er opstået mange uventede udfordringer siden gennemførelsen af direktivet i EU-medlemsstaternes nationale lovgivning. Hvem bliver reelt påvirket af det? Hvordan vil ændrede data blive overvåget, og hvordan vil transaktioner blive kategoriseret?

14. februar 2023

 

DAC7 er en europæisk samarbejdsbaseret indberetningsordning, der har til formål at identificere sælgere af varer og tjenesteydelser på tværs af grænserne, for at sikre, at sælgere beskattes korrekt af optjent fortjeneste. Målet med DAC7 minder lidt om CRS – Common Reporting Standard; hvor finansielle institutioner er forpligtet til at rapportere finansielle data om deres kunder til lokale myndigheder – og disse data deles herefter mellem deltagende jurisdiktioners myndigheder.

En måned inde i implementeringen finder masser af virksomheder, at linjen for dens anvendelighed er diffus. Selv om de relevante aktiviteter og platformsoperatører er klart defineret i direktivets regler, omfatter reelle markedsaktiviteter transaktioner, der kun delvist falder ind under det definerede anvendelsesområde. 

 

Hvem gælder DAC7 for?

DAC7-forpligtelser gælder for flere typer operatører af elektroniske platforme, der kan være aktive i form af et websted, en del heraf eller en mobilapplikation, og omfatter følgende karakteristika:

 • Platformsoperatører, der giver købere og sælgere mulighed for at få kontakt og handle med varer og tjenesteydelser 
 • Platformsoperatører, der har en lovlig eller kommerciel tilstedeværelse i EU 
 • Platformsoperatører, hvis platforme har til hensigt at udføre de beskrevne relevante aktiviteter, som: 
  • Udlejning af fast ejendom, herunder både beboelses- og erhvervsejendomme, samt anden fast ejendom og parkeringspladser 
  • Salg af personlige tjenester (tids- eller opgavebaseret arbejde udført af en eller flere personer, udført på anmodning af en bruger, enten online eller fysisk offline efter at være blevet muliggjort via en platform) 
  • Salg af varer 
  • Udlejning af alle transportformer. 

 

For at disse relevante aktiviteter kan falde ind under lovgivningens anvendelsesområde, skal de omfatte en ordning for opkrævning og betaling af et vederlag for ovennævnte aktiviteter. Dette "vederlag" omfatter kompensation i enhver form, og størrelsen af det skal være kendt eller være rimelig kendt af platformsoperatøren.

Hvis du har planer om at vurdere, om din platform falder ind under ovenstående kriterier, skal du være opmærksom på, at Skattestyrelsen tilbyder en vurderingsservice; følg dette link. Under alle omstændigheder må der påregnes lang svartid. Kontakt gerne Deloitte for en hurtig vurderingsservice, der udføres af erfarne fagfolk. 

 

Udfordringer?

Registrering er blevet beskrevet som en simpel og enkel proces. Men at identificere omfanget af de ovennævnte aktiviteter har fremkaldt mange spørgsmål blandt virksomheder. På grund af det nye i dette lovkrav er der opstået gråzoner ved dets gennemførelse. F.eks. kan onlineplatforme, der udbyder en markedsplads, hvor forhandling af prisen foregår privat, ikke reelt registrere overførte beløb. Den nuværende situation er, at prisen skal være "rimelig kendt" – men hvornår er noget rimeligt kendt – og hvornår er den det ikke?

Platformsoperatørerne skal holde styr på transaktionsbeløb og på sælgerdata og tillige overveje, om der skal implementeres en logik til at adskille nogle transaktioner fra andre, dvs. hvor priserne er rimelig kendt, og når de ikke er det – afhængigt af platformens funktionalitet og transaktionernes art.
Et andet diskussionsemne er fokuseret på indsamling og opbevaring af data.

Der er flere aktiviteter i dataindsamlingsprocessen, såsom kortlægning og kvalitetskontrol af eksisterende data, sikring af indsamling af nødvendige data fra nye sælgere og – lige så vigtigt – overvågning af skiftende data, dvs. at føre logbog over gamle og nye data, hvis transaktioner i løbet af et år er sket både før og efter, at en sælger har skiftet bopæl.

 

Deloittes delegerede rapporteringsløsning

Deloitte har omfattende teoretisk og praktisk viden inden for lignende rapporteringsordninger og arbejder desuden med at udvikle en elektronisk rapporteringsløsning, der kan hjælpe danske virksomheder med at overholde DAC7, lige så snart Skattestyrelsen udsteder de tekniske specifikationer for denne nye rapport (forventes i september 2023).

Er du interesseret i at høre mere om vores delegerede rapporteringsløsning – så kontakt os med det samme. Tiden løber – og det tager tid at opsætte onboarding-processer, validere eksisterende og nye kundedata, sikre registrering, der overholder reglerne, og eksportere alle indberetningspligtige data i et korrekt format.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('