Insight

De nye regler for moms på vouchers og gavekort gælder nu

Hvad betyder det for din virksomhed?

De nye momsregler pr. 1. juli på vouchers vil ikke alene kræve ændringer i fakturaer og registreringer, men også fremrykke momsbetalingen. Har I sørget for at opdatere jeres ERP-systemer, så I undgår eventuel efterbetaling af moms og bøder, når Skattestyrelsen kommer på besøg?

20. juni 2019

Den 1. juli 2019 ændres momsreglerne på behandling af vouchers, og de nye regler sondrer mellem to typer vouchers:

Vouchers til ét formål:

  • Voucheren kan kun benyttes til momspligtige varer eller ydelser i Danmark. Momssatsen er derfor kendt på udstedelsestidspunktet, og momsen skal afregnes på dette tidspunkt 

Vouchers til flere formål: 

  • Voucheren kan indløses i flere lande og/eller benyttes til momspligtige og momsfritagne varer eller ydelser i Danmark. Momssatsen er derfor ikke kendt på udstedelsestidspunktet, og momsafregningen udskydes til tidspunktet for indløsning af voucheren 

Vouchers til flere formål behandles på samme måde, som man hidtil har behandlet f.eks. gavekort, hvilket ikke forventes at give de store udfordringer. 

Men for vouchers til ét formål, hvor momstidspunktet fremrykkes til udstedelsen, skal sælger (butik, restaurant mv.) skabe en løsning, som håndterer fakturering, bogføring og momsafregning for disse vouchers. Sælger skal f.eks. kunne udstede en momsfaktura ved udstedelsen af voucheren. Når voucheren senere indløses, er denne transaktion principielt ikke momspligtig, da momsen allerede er afregnet, men sælger vil som regel alligevel være nødt til også at udstede en momsfaktura for den faktisk leverede vare/ydelse. 

Da momsafregningen skal svare til det faktisk modtagne beløb, skal sælger altså finde en løsning for fakturering og bogføring, som sikrer, at der ikke afregnes moms to gange, og at eventuelle virksomhedskunder ikke får to dokumenter, hvor de kan fradrage momsen.

Det nye regelsæt skaber en fiktion om, at voucheren repræsenterer et salg af den underliggende vare/ydelse, og det giver visse udfordringer, når voucheren i øvrigt i regnskabsmæssig sammenhæng blot repræsenterer en betaling og en tilsvarende forpligtelse.

Virksomheder, der tilbyder begge former for vouchers, skal yderligere sikre sig, at der er en klar opdeling i bogføringssystemet, så der ikke sker en merbetaling eller manglende momsbetaling. 

Der findes også en række værdibeviser, som ikke i momsmæssig forstand er vouchers. F.eks. vil et bevis, som giver 100 kr. i rabat ved et køb over 500 kr. eller et kaffekort med ”køb 9 kopper og få den 10. kop gratis”, ikke blive ramt af de nye voucherregler. De anses i stedet for so, salgsfremmende ordninger. Der kan dog også være god grund til at se nærmere på sådanne ordninger, som kan medføre et utilsigtet momstab, hvis de ikke struktureres korrekt. 

Du er velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende snak om, hvad de nye voucherregler betyder for din virksomhed. 

Det nye regelsæt skaber en fiktion om, at voucheren repræsenterer et salg af den underliggende vare/ydelse

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('