Insight

Deloitte VATVAL

Model til hurtig og enkel validering af EU-momsnumre

Fra 1. januar 2020 er der pålagt sælger en skærpet undersøgelsespligt af deres kunders momsstatus som betingelse for at gennemføre EU-leverancer af varer og ydelser uden moms. Deloittes VATVAL kan være en administrativ lettelse i denne forbindelse.

29. november 2021

 

Skattestyrelsen har siden 2012 skærpet kravene og hyppigheden til danske virksomheders validering af kundernes momsmæssige status. Dette er skærpet yderligere pr. 1. januar 2020, hvor de danske sælgere er forpligtet til at validere EU-kunders momsnumre og sikre sig, at dette er gyldigt på salgstidspunktet. Derudover er det også sælgers pligt at indhente bekræftelse af kundens navn og adresse og kontrollere, at det stemmer overens med de oplysninger, der er angivet i VIES-databasen. Såfremt disse foranstaltninger ikke foretages, vil Skattestyrelsen kunne nægte at lade transaktionen blive behandlet som et momsfrit EU-salg og dermed efteropkræve salgsmomsen hos den danske sælger.

Deloittes VATVAL (version 2.9) er et Excel-baseret værktøj, der kan anvendes til validering af EU-kunders momsnumre samt navn og adresse, og dermed kan I overfor Skattestyrelsen dokumentere, at I er compliant. Værktøjet opdateres løbende i takt med eventuelle lovændringer og eventuelle tekniske ændringer i EU’s VIES-database.

Med VATVAL har I mulighed for at gennemføre alle de valideringer, der ønskes, og I modtager en overskuelig oversigt over de validerede kunders navn, adresse og momsnummer samt forespørgselsnummeret på de enkelte valideringer. Valideringen kører automatisk i baggrunden på din pc og forhindrer derfor ikke, at der foretages andet arbejde samtidig.

Der er endvidere indbygget en analysehistorik, så det er muligt at indsætte bemærkninger og kommentarer til de enkelte kunders forhold og oplysninger. Denne historik tilknytter sig de enkelte kunder, så de pågældende bemærkninger kommer frem i forbindelse med fremtidige valideringer, og dermed skal forholdene ikke undersøges på ny.

Værktøjet giver jer mulighed for selv at validere jeres EU-kunders momsnumre og stamdataoplysninger i et tempo, som passer jer, og uden at databehandlingen sker uden for jeres virksomhed.

Tag endelig fat i os, hvis I ønsker en yderligere drøftelse eller demonstration af VATVAL.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('