White-green dotted rays

Perspektiver

Ejendomsbeskatning

Få en opdatering på området for ejendomsbeskatning

Læs om ændring af ejendomsvurderinger, ny ejendomsbeskatning fra 2024, indefrysningsordning og permanent skatterabat til boligejere.

Ændring af ejendomsvurderinger

De nye beregningsmodeller tager udgangspunkt i handelspriser på ejendomme i nærheden af den ejendom, der skal vurderes. Hvis ejendommen selv er blevet handlet, indgår salgsværdien. Handelspriserne bruges til at beregne en ”standardpris” for området. Standardprisen bliver justeret, så den afspejler særlige karakteristika ved netop denne ejendom, fx beliggenhed, størrelse på ejendommen mv. 

Beskatningsgrundlaget beregnes på baggrund af den fastsatte offentlige ejendomsvurdering fratrukket 20%, således kommer den naturlige usikkerhed i vurderingerne kommer bolig og ejendomsejere til gode.

Hvis vurderingen har været for høj i perioden 2011 2023, kan der være betalt for meget i ejendomskat. Der sker automatisk tilbagebetaling og pengene udbetales i forlængelse af de nye vurderinger, når de kommer. Derimod vil ejere, der har betalt for lidt i ejendomsskatter grundet en for lav vurdering, ikke blive opkrævet med tilbagevirkende kraft.

 

Ny ejendomsbeskatning fra 2024

De nye boligskatteregler træder forventeligt i kraft pr. 1. januar 2024. 

Skattesatserne for ejendomsværdiskat og grundskyld samt progressionsgrænsen forventes fastsat endeligt ved lov, når de ejendomsvurderinger, der danner grundlag for 2024 beskatningen, er kendte.

De særlige nedslag for pensionister og ejendomme købt før 2. juli 1998 videreføres, idet beløbsgrænserne for nedslagene fastholdes nominelt som ved gældende regler. 

 

  Nuværende regler Nye regler
Beskatsningsgrundlag Skattestopsværdien Ejendomsvudering minus 20 pct.
Lav ejendomsværdiskattesats 1,0 pct. 0,55 pct. (forventet)
Progressionsgrænse 3,04 mio. kr. 1 pct. af ejerboligerne i 2021 (6 mio. kr. (2017-niveau), forventet)
Høj ejendomsværdiskattesats 3,0 pct. 1,4 pct.

 

Indefrysningsordning

Stigninger fra 2021 i ejendomsskatten bliver indefrosset som gæld til staten. Hvis en bolig stiger i værdi, og boligskatterne derved stiger fra 50.000 kr. til 65.000 kr. om året, kan man blot betale 50.000 kr., og indefryse de resterende 15.000 kr., modregnet en bagatelgrænse, som gæld til staten.

Frem mod 2024 er der tale om en midlertidig indefrysningsordning , hvor stigningen indefryses automatisk, og det er i denne periode ikke muligt at fravælge indefrysningen. I 2024 vil beløb, der er indefrosset under den midlertidige ordning, blive overført til en permanent indefrysningsordning, medmindre boligejeren fravælger det. Et fravalg vil betyde, at beløb, der er indefrosset i årene 2018 2023, vil forfalde til betaling. De forfaldne beløb vil ikke blive forrentet i perioden fra 2018 2023.

Fra 2024 og frem starter en permanent indefrysningsordning, hvor der er valgfrihed mellem at fravælge indefrysningen eller betale den fulde boligskat løbende. Indefrysningen vil blive forrentet med en årlig rentesats på 0,69% (2020), og vil forfalde til betaling ved salg. Den nominelle stigning i de samlede ejendomsskatter, udover 500 kr., indefryses automatisk. Der er dog undtagelser til indefrysningen, som fx. ændringer i areal, anvendelse og planforhold. Der stilles sikkerhed for indefrysningen ved pant i ejendommen, men der er ingen tinglysning eller krav om friværdi. 

 

Permanent skatterabat til boligejere

De samlede boligskatter kan ikke stige fra 2020 til 2024 for boligejere, der har erhvervet ejendom inden 2024. Der er indført en permanent skatterabat for disse boligejere, som sikrer, at ingen boligejere skal betale højere samlede skatter end med de nuværende skatteregler.

Indefrysning og skatterabat har ikke noget med hinanden at gøre.

Skatterabatten fastsættes i 2024 og gælder uændret helt frem til den dag, hvor boligen sælges. Rabatten beregnes på den ene side ud fra en beregning efter de nuværende regler og satser og på den anden side med de nye vurderinger i forhold til hvad der betales i 2020. Denne forskel i kroner og ører udgør skatterabatten. Eksempel herpå kan være et enfamiliehus i København med en skønnet ejendomsværdi i 2017 på 6.700.000 kr., og en samlet ejendomsbeskatning på 56.800 kr. Hvis man viderefører de gældende skatteregler på de nye vurderinger, vil ejendomsbeskatningen i 2024 udgøre 59.900 kr. Ved indførelse af de nye boligskatteregler, vil ejendomsbeskatningen for 2024 ekskl. indfrysningsordningen, være 64.500 kr. Dette medfører en samlet skatterabat på 4.600 kr. Skatterabatten forhindrer således ikke din boligskat i at stige, hvis prisen på din bolig stiger, da skatterabatten forbliver uændret. 

 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('