Insight

Firmabil beskatning

Stramning af beskatningen af leasede firmabiler

Folketinget har den 30. januar vedtaget lovforslag L 91 B om skærpet beskatning af firmabiler ved genberegning af den registreringsafgiftspligtige værdi.

7. februar 2020

 

Der er tale om en tilføjelse til ligningslovens § 16, stk. 4, som har virkning for biler, der stilles til rådighed første gang (som fri bil) – fra og med 1. februar 2020. 

Leasingbiler indregistreres ofte til meget lave priser (fordi leasingselskaberne ofte kan indkøbe biler til en lavere pris end listeprisen hos forhandleren) og derfor også med en lav registreringsafgift. For firmabiler betyder det således også et lavere beregningsgrundlag for opgørelse af den skattepligtige værdi. 

Med en ændring af registreringsafgiftsloven ultimo 2017 (”Bilpakken”) blev der indført en særlig ”genberegning” af registreringsafgiften på leasingbiler efter fire måneder i forhold til markedsprisen.

Med de nye regler vil denne genberegning af registreringsafgiften fremover også slå igennem på det skattemæssige beregningsgrundlag, og det vil fremover betyde en højere skattepligtig værdi for visse leasede firmabiler. 

Det er leasingselskabet, der oplyser leasingtager (arbejdsgiver) om det aktuelle beregningsgrundlag, som skal anvendes ved beregning af den skattepligtige værdi – til brug for beskatning af medarbejderen af ”værdien af fri firmabil”. Det er også leasingselskabet, der skal opgøre og oplyse leasingtager (arbejdsgiver) om den genberegnede værdi, hvis dette fører til et højere beregningsgrundlag.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('