Insight

Forhøjet fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed

Netop vedtaget lov giver skattefradrag på 130% i 2020-2021

Danske selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende kan opnå skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed på 130% i indkomstårene 2020 og 2021. Den midlertidige forhøjelse af fradraget på 130% forventes at blive udvidet til også at gælde for indkomståret 2022.

23. december 2020

 

Efter et nyt lovforslag vedtaget den 21. december 2020 kan danske virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende opnå et forhøjet fradrag på 130% for udgifter afholdt i tilknytning til den skattepligtiges erhverv til forsøgs- og forskningsvirksomhed i indkomstårene 2020 og 2021.

Det forhøjede skattefradrag kan højst foretages for koncernens samlede udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed på 845 mio. kr. i indkomståret 2020 og 910 mio. kr. i indkomståret 2021. Forsøgs- og forskningsudgifter ud over denne grænse kan fradrages efter de gældende regler med 103% for indkomståret 2020 og 105% for indkomståret 2021. 

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2021. Det betyder, at virksomheder med forskudt indkomstår kan have indleveret selvangivelse for indkomståret 2020, inden loven er trådt i kraft og uden mulighed for at gøre brug af det forhøjede fradrag. Virksomheden har i så fald mulighed for at anmode om genoptagelse med henblik på ændring af selvangivelsen.

Med loven ændres der ikke på, hvilke udgifter der er fradragsberettigede som forsøgs- og forskningsudgifter. Ved forsøgs- og forskningsvirksomhed forstås bl.a. anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

Regeringen og en række øvrige partier har med politisk aftale af 8. december 2020 besluttet at forlænge den midlertidige forhøjelse af fradraget på 130% til også at gælde for indkomståret 2022. Det forventes derfor, at et nyt lovforslag, som forlænger det forhøjede fradrag, vil blive vedtaget, så det gælder med uændrede regler for indkomståret 2022.

I henhold til ligningslovens § 8 X (skattekreditordningen) kan skattepligtige anmode om udbetaling af den skattemæssige værdi af et virksomhedsunderskud, der stammer fra udgifter til forsøg og forskning, som virksomheden har straksafskrevet. I forhold til det forhøjede fradrag kan dog højst udbetales skatteværdien af underskud svarende til de faktisk afholdte udgifter. Der vil således ikke kunne udbetales skattekredit vedrørende den del af underskuddet, der relaterer sig til ekstrafradraget. Denne del vil dog fortsat kunne fremføres til modregning i evt. overskud i senere indkomstår.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('