Insight

Fri telefon

Reglerne for beskatning af fri telefon fortsætter uændret

Folketinget har den 20. december vedtaget lovforslag L 73, som betyder, at reglerne for beskatning af fri telefon og internet m.v. fortsætter i 2020 og fremover.

20. december 2019

 

Som en del af Finanslovsaftalen for 2018 blev det under den tidligere regering besluttet at ophæve beskatningen af ”fri telefon” med virkning pr. 1. januar 2020.

Men den nuværende regering har ønsket at fastholde beskatningen af fri telefon og internet, og det er dette, som netop er vedtaget – og som med begrundelsen i lovforslaget er ”en tilbagerulning af skattelettelser, som ville ramme skævt.”

For lønmodtagere er værdien af fri telefon fortsat A-indkomst, og for indkomståret 2020 udgør værdien 2.900 kr./år eller 241,66 kr./mdr.

Reglerne er også uændret for selvstændigt erhvervsdrivende og deres medarbejdende ægtefæller samt for ulønnede frivillige personer, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed, jf. LL § 7 M.

Ved fri telefon forstås fortsat arbejdsgiverbetalt fastnet- og mobiltelefoner, og det omfatter også små håndholdte computere, hvis hovedfunktion er telefoni og eventuelt kalender- og tidsregistreringsfunktion, herunder smartphones, PDA’er og lign.

Det er i denne forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at der også fortsat er grænser for omfanget af telefoner (antal), som den enkelte medarbejder kan få stillet til rådighed af/via arbejdsgiver – til privat benyttelse.

Som udgangspunkt omfatter det kun én af hvert type gode, og efter praksis kræver det således fortsat en konkret vurdering af, om der er en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at en medarbejder f.eks. får stillet to mobiltelefoner til rådighed.

Denne begrænsning gælder også for en mobiltelefon nr. to, som evt. er finansieret via lønomlægning, altså hvor medarbejderen helt eller delvist bidrager til finansieringen ved at acceptere en lønreduktion.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('