Insight

Godtgørelse – arbejdsplads flytter

Min nuværende arbejdsplads har meddelt, at den i løbet af foråret flytter min afdeling til Sjælland, nærmere bestemt Roskilde, hvilket medfører, at jeg nu skal overveje, hvorvidt jeg skal flytte permanent til Roskilde eller finde en pendlerordning. Jeg ønsker at blive i min nuværende stilling, upåagtet at arbejdspladsen flytter afdelingen fra Jylland til Roskilde. Mit spørgsmål er, om jeg kan få fradrag for kørsel for den øgede længde? Jeg har fået fortalt, at der er mulighed for anden godtgørelse, når arbejdspladsen flytter, såsom fradrag for eventuelle flytteomkostninger.

Der findes en regel, 60-dages-reglen, der bestemmer, at kørsel mellem hjem og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage indenfor en 12-måneders periode er erhvervsmæssig kørsel. Denne regel kan anvendes i forbindelse med skift af arbejdssted, som i dit tilfælde. Du kan derfor modtage skattefri kørselsgodtgørelse fra din arbejdsgiver for de første 60 arbejdsdage på det nye arbejdssted. Efter de 60 arbejdsdage betragtes arbejdsstedet som fast, hvorefter kørsel mellem hjem og arbejdsplads igen anses for privat kørsel, og du kan herefter tage befordringsfradrag efter de almindelige regler.

Hvis du modtager skattefri kørselsgodtgørelse fra din arbejdsgiver for den øgede afstand, er det ikke muligt at tage kørselsfradrag for samme strækning. Du kan således ikke tage kørselsfradrag for den øgede strækning i de første 60 arbejdsdage, men først for de arbejdsdage, der følger herefter, hvor du ikke længere kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse.

Idet der er tale om forflyttelse under samme arbejdsgiver, er der mulighed for at få fradrag i den skattepligtige indkomst for en række udgifter i forbindelse med flytningen til f.eks. flytning af bohave, rejseudgifter for husstanden, udgifter til nødvendige installationer og huslejetab.

Flytteudgifterne skal være afholdt i forbindelse med tjenesteskiftet, eller at arbejdspladsen flytter. Det er en konkret vurdering, om der er en tilstrækkelig forbindelse mellem flytteudgifterne og tjenesteskiftet eller arbejdspladsens flytning.

Hvis din arbejdsgiver betaler dig en flyttegodtgørelse, er det en personlig indkomst. Flyttegodtgørelsen er A-indkomst, og din arbejdsgiver skal indeholde A-skat og AM-bidrag. Hvis din arbejdsgiver derimod dækker de fradragsberettigede flytteudgifter mod dokumentation ved eksterne udgiftsbilag, skal udgifterne holdes udenfor indkomsten og påvirker derfor ikke skatteberegningen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('