Insight

Grønne firmabiler

Billigere beskatning af elbiler

Folketinget har den 30. januar vedtaget lovforslag L 90 (en del af Finansloven), som medfører billigere elbiler på to områder.

17. februar 2020

 

Beskatning af firmabil

Der er indført et særligt fradrag i beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler på 40.000 kr. fra 1. april til 31. december 2020. 

Der er tale om en tilføjelse til ligningsloven § 16, stk. 4, som gælder alle eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, jf. registreringsafgiftslovens §§ 5 b-5 d.

Det er et særligt fradrag i en tidsbegrænset periode på kun 9 måneder, men som gælder alle firmabiler – også biler som allerede er stillet til rådighed som en fri firmabil.

Nedsættelsen af den årlige skattepligtige værdi med 40.000 kr. medfører en nedsættelse på 3.333 kr. pr. måned i perioden.

For elfirmabiler med et beregningsgrundlag på 160.000 kr. eller derunder (minimum), vil der således alene ske beskatning af miljøtillægget i de sidste 9 måneder af 2020.

Registreringsafgift

Den planlagte stigning i registreringsafgiften til 40 % og med et bundfradrag på 77.500 kr. for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler, som skulle være trådt i kraft pr. 1. januar 2020, er annulleret. 

Det betyder, at de i 2019 gældende regler for registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler videreføres, og satsen vil også i 2020 være på 20 % og med et bundfradrag på 40.000 kr. For elbiler til under 400.000 kr. skal der ligesom i 2019 således ikke betales registreringsafgift i 2020.

Der sker ingen ændringer for 2021 og frem, hvor de gældende regler og planlagte forhøjelser fastholdes og registreringsafgiften indfases således:

  • 20 % af satsen til og med 2020
  • 65 % af satsen i 2021
  • 90 % af satsen i 2022
  • 100 % af satsen i 2023 og frem
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('