Insight

Har du husket kantinemomsen?

Fokus på, om arbejdsgivere betaler kantinemoms korrekt

Arbejdsgivere, der tilbyder deres medarbejdere frokostordninger, skal beregne momsen efter de særlige kantinemomsregler, når medarbejderne betaler en pris for maden, der ligger under kostprisen.

19. januar 2023

 

Skattestyrelsen har øget fokus på, om virksomheder betaler korrekt moms, når de sælger mad til ansatte – den såkaldte kantinemoms. Mange virksomheder er ikke opmærksomme på den særlige opgørelse af kantinemoms, og dette har resulteret i, at mange danske virksomheder har modtaget brev fra Skattestyrelsen om kantinemoms. Reglerne om kantinemoms gælder naturligvis alle danske virksomheder, der sælger mad til en lavere pris end kostprisen til sine medarbejdere, uanset om virksomhederne har fået brev fra Skattestyrelsen eller ej.

 

Hvem og hvad er omfattet af reglerne?

Tilbyder en virksomhed frokostordninger, som medarbejderne delvist selv skal betale for, gælder der særlige regler for, hvordan momsen skal beregnes. 

Dette gælder også for simple frokostordninger, hvor virksomhederne fx sælger en sandwich eller lignende. Derimod gælder reglerne ikke for gratisydelser, såsom fri adgang til kaffe, te og frugt. Der skal derfor være tale om et egentligt salg til medarbejderne. 

Reglerne finder dog kun anvendelse, når de ansattes betaling (typisk via løntræk) ikke dækker de faktiske udgifter for frokosten, men hvor arbejdsgiveren giver et tilskud til at dække kantineudgiften. Maden skal altså sælges til et beløb, der er lavere end kost-/fremstillingsprisen. 

Arbejdsgiveren kan til gengæld få fuldt fradrag for den moms, de har betalt af udgifterne i forbindelse med kantineordningerne. 

 

Beregning af kantinemoms

Grundlaget for at beregne kantinemomsen er summen af de udgifter, som virksomheden har haft til fremstillingen eller købet af maden – det vil sige virksomhedens kostpris/fremstillingspris. Udgifter, der ikke vedrører fremstillingen af maden, eksempelvis at stille en frokoststue til rådighed, er almindelige driftsudgifter, som ikke skal indgå i kantinemomsen. 

Andre indirekte omkostninger skal kun medregnes i det omfang, disse kan henføres til selve fremstillingen af maden. 

Den faktiske opgørelse kan i mellemtiden være meget kompleks og administrativt tung for de enkelte virksomheder, hvorfor Skattestyrelsen har udarbejdet to forenklede ordninger til opgørelsen af kantinemomsen. 

 

Ordning 1: Virksomheder med egen kantine 

Varetages kantinedriften af arbejdsgiveren, kan arbejdsgiveren bruge Forenklet ordning 1. 

Ved denne ordning beregnes momsgrundlaget som summen af følgende elementer:

  • Indkøbsprisen af råvarer + 5%
  • Ekstern arbejdskraft, der foretager indkøb, tilberedning og salg i kantinen
  • Lønninger til personale, der er ansat i virksomheden, som helt eller delvist arbejder i kantinen minus 25%.

 

Ordning 2: Virksomheder, hvor driften fortages af ekstern operatør 

Varetages kantinen af ekstern operatør, det vil sige, at maden købes og fremstilles af en anden end arbejdsgiveren, kan arbejdsgiveren anvende Forenklet ordning 2

I disse tilfælde, kan momsgrundlaget beregnes som summen af:

  • Samlet betaling til den eksterne operatør, eksklusive moms
  • Eventuelle lønninger til personale, der er ansat i virksomheden, som helt eller delvist arbejder i kantinen minus 25% (kantineleverandøren skal dokumentere dette på sine fakturaer)
  • Eventuelle udgifter til indirekte omkostninger i forbindelse med fremstillingen af maden opgøres som + 2,5% af ovenstående.

 

Arbejdsgivere skal være særligt opmærksomme på risikoen for fejl på kantinemomsen. Særligt når Skattestyrelsen senere i år indfører regler om at forrente fejlkorrektioner af moms, som er i Skattestyrelsens favør. 

Vi forventer, at Skattestyrelsen udvælger et større antal arbejdsgivere til kontrol af kantinemomsen, og har man i november 2022 fået et brev om kantinemoms, kan der være risiko for eventuel bøde, hvis reglerne ikke følges.

Derfor anbefaler vi, at arbejdsgivere får tjekket op på, om kantinemomsen er opgjort og angivet korrekt.

Har du spørgsmål til, om kantinemomsreglerne finder anvendelse på din virksomhed, og hvordan den skal beregnes, så kontakt os endelig.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('