Insight

Har du investeret i Bitcoins?

Så skal du huske, at der er skat på gevinst og tab

Har du gevinster på Bitcoins eller andre kryptovalutaer, skal du selvangive indkomsten som personlig indkomst (uden AM-bidrag) i rubrik 20. Tab ved salg af Bitcoins giver ret til et ligningsmæssigt fradrag og selvangives i rubrik 58 uden at fratrække bundfradraget på 6.100 kr. (2018).

23. april 2019

Du skal være opmærksom på, at dine samlede gevinster og samlede tab på Bitcoins i løbet af året skal selvangives hver for sig. Udgangspunktet er, at du ikke kan modregne årets gevinster og tab i hinanden. Undtagelsen er, hvis du i løbet af samme indkomstår har købt eksempelvis en portion Bitcoins, og sælger de pågældende Bitcoins ad flere omgange. I den situation skal du opgøre ét samlet beløb for disse salg og selvangive det samlede resultat i enten rubrik 20 eller rubrik 58. 

Gevinster og tab opgøres på salgstidspunktet efter ”aktiv-for-aktiv metoden”. Dvs. købte du en halv Bitcoin i december 2017, og solgte du den igen i april 2018, så er det købssummen på denne halve Bitcoin, som du tager udgangspunkt i, når du opgør avancen ved salget, uanset at du ejer andre Bitcoins.

Handelsgebyr ved køb tillægges anskaffelsessummen, og gebyr ved salg fratrækkes salgssummen.

Andre kryptovalutaer

Det er vigtigt at være bevidst om, at de forskellige kryptovalutaer kan adskille sig markant. Hvis produktet og karakteristika for en kryptovaluta minder om det, der kendetegner Bitcoins, kan man lægge ovennævnte vejledning til selvangivelse til grund. 

Fraflytning og udland

Da Bitcoins er et skattepligtigt formuegode, er de omfattet af reglerne om fraflytterskat, hvis du opgiver din danske skattepligt eller bliver skattemæssigt hjemmehørende i et andet land. Dvs. der skal opgøres en fiktiv gevinst eller et tab på tidspunktet, hvor du flytter, og i tilfælde af gevinst skal der betales en skat på baggrund af den fiktive avance, medmindre du opnår henstand med betalingen heraf. Et fiktivt tab kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssigt fradrag).

Virksomhedsordningen 

Det er vores vurdering, at det er svært at argumentere for, at investeringer i Bitcoins og kryptovalutaer er erhvervsmæssigt betinget, på grund af de meget begrænsede anvendelsesmuligheder, der eksisterer for kryptovalutaer i øjeblikket. Derfor er det i øjeblikket svært at forestille sig, at Skattestyrelsen vil acceptere Bitcoins i virksomhedsordningen.

Det med småt

I vejledningen ovenfor er det forudsat, at din hensigt med investeringen ikke har haft et praktisk formål. Dermed bliver din hensigt spekulation, når vi tager skattebriller på, og spekulation medfører beskatning. Hvis du investerer med andet end private midler (virksomhed, pension mv.), gælder der andre regler.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('