Insight

Husk momsreguleringsforpligtelsen

Beregner I de rigtige fradrag for jeres investeringsgoder?

Momsfradrag opnås på købstidspunktet, men din virksomhed er forpligtet til at regulere fradraget for investeringsgoder i hele reguleringsperioden, hvis anvendelsen til momspligtig aktivitet reduceres. Omvendt kan yderligere fradrag også opnås. Opgørelsen er i praksis ofte kompleks.

23. august 2019

Momsfradragsretten udøves på købstidspunktet (ibrugtagningstidspunktet for fast ejendom opført til udlejning). Der skal reguleres for momsen, hvis der sker ændringer i anvendelsen af virksomhedens investeringsgoder efter anskaffelsen. Investeringsgoder omfatter fx fast ejendom (10-årig reguleringsperiode) samt maskiner og inventar til en værdi på over 100 t.kr. ekskl. moms (5-årig reguleringsperiode). Der skal reguleres inden for reguleringsperioden, når det oprindeligt foretagne fradrag er større eller mindre end det, som den løbende anvendelse berettiger til. 

Et momspligtigt salg sidestilles med overgang til fuldt fradragsberettiget aktivitet. Det er fx relevant, når der ikke er taget fuldt fradrag for købsmomsen ved anskaffelsen af investeringsgodet. Også en efterfølgende frivillig momsregistrering af en fast ejendom kan give ret til at regulere det oprindelige fradrag.

Hvor opstår kompleksiteten?

Reguleringen er simpel beregningsteknik, hvis man har en klassificeret og opgjort oversigt over investeringsgoder med oprindelige momsfradrag, der genbesøges, når der sker ændringer i anvendelsen, herunder salg. Alligevel ses ofte komplekse problemstillinger i praksis, fx hvordan investeringsgoder og fradrag identificeres korrekt. Følgende eksempel viser, hvorfor det er vigtigt at have skærpet opmærksomhed på reglerne:

En virksomhed står over for et større renoveringsprojekt. Ejendommen består af lejligheder til boligudlejning, kontorer til erhvervsudlejning og lejligheder med henblik på salg. Derudover skal tag, p-kælder og øvrige fællesarealer renoveres og løbende vedligeholdes. 

Momsfradraget i projektet og efterfølgende ændringer af fradraget afhænger af omkostningstype og faktisk sammenhæng til momspligtige leverancer, både hvad angår renovering og løbende omkostninger. Det skal afklares, hvilke udgifter der skal inkluderes i opgørelsen, og hvordan de skal inkluderes. Det afhænger af, om de momsbelagte omkostninger kan henføres til momsfri-, blandet eller momspligtig aktivitet, og om omkostningen bør henføres til et investeringsgode med 5- eller 10-årig reguleringsperiode.

Også nybygninger opført med henblik på salg, der lejes ud i stedet, kan skabe kompleksitet i momshåndteringen, da det vil udgøre en ændret anvendelse og udløse reguleringspligt for de fradrag, der potentielt er taget for købsmomsen. 

Udtagningsbeskatning

Vi gør opmærksom på, at Skatteministeriet arbejder på et nyt lovforslag, som ændrer samspillet mellem reglerne for udtagningsbeskatning og reguleringsforpligtelser.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('