Insight

Immigration – Danmark 

Opdatering 20. marts 2020

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) samt dansk politi har annonceret en række opdateringer på grund af COVID-19

20 marts 2020

 

Behandling af tilladelser

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) behandler fortsat ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser for ikke-EU-borgere, der er indsendt fra Danmark, samt ansøgninger, der indgives i udlandet. Det er dog ikke muligt at få registreret biometriske data i Danmark på SIRI's landsdækkende borgercentre eller på politistationerne, så længe den offentlige sektor i Danmark er lukket ned på grund af COVID-19-udbruddet.

Under normale omstændigheder skal biometriske data registreres senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning. Hvis en ansøgning er indgivet i Danmark eller i udlandet, og biometriske data endnu ikke er registreret, udsætter SIRI behandlingen af ansøgningen, indtil det er muligt at registrere data, uanset om fristen på 14 dage er overholdt eller ej. 

Kontakt SIRI via telefon eller skriv via deres online kontaktformular for at underrette herom.

Hvis det bliver nødvendigt at udskyde startdatoen for ansættelsen, bør det overvejes at underrette SIRI, således at behandlingen af ansøgningen kan udskydes. 

At rejse ind og ud af Danmark
  • Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-væsentlige rejser til udlandet. Læs mere på UMs hjemmeside
  • Det er i øjeblikket ikke muligt at få en tilbagerejsetilladelse, så længe det ikke er muligt at møde personligt op på SIRI's borgercentre. Hvis du vælger at forlade Danmark og har brug for en tilbagerejsetilladelse, skal du forhøre dig hos den danske diplomatiske mission i dit bopælsland.
  • Hvis du er dansk statsborger eller har dansk opholdstilladelse, kan du rejse ind i Danmark.
  • Hvis du ikke er dansk statsborger eller har opholdstilladelse, kan du kun få lov til at rejse ind i Danmark, hvis du har et værdigt formål med indrejsen. Det er det danske politi ved grænsen, der træffer beslutningen om, hvem der kan komme ind i Danmark. Du kan finde mere information her: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark.
  • Danskere, der returnerer fra en udlandsrejse, opfordres kraftigt til at gå i selvkarantæne i 14 dage.
Deloittes kommentarer
  • Virksomhederne skal fortsat være omhyggelige med, at de fortsat opfylder de arbejdsgiverforpligtelser, som opholds- og arbejdstilladelsen blev udstedt på. I tilfælde af ændringer i ansættelsesvilkårene for udenlandske ansatte i Danmark skal SIRI underrettes for at fastslå, at virksomheden fortsat overholder reglerne.
  • Virksomhederne skal fortsat opfylde kravet om at ansøge om forlængelse af de nuværende tilladelser inden udløbet af den nuværende opholds- og arbejdstilladelse.
  • Virksomheder skal være opmærksomme på, at afregistrering fra det nationale CPR-register kan føre til en ugyldig tilladelse.
  • Betingelsen er stadig, at biometriske data (ansigtsbillede, underskrift og fingeraftryk) stadig skal registreres, for at ansøgningen kan behandles.
  • Deloitte vil overvåge situationen for, hvornår SIRI's borgercentre genåbner for at holde kunderne opdateret.

 

English version here

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('