Insight

Indberetning af CRS og FATCA

Deadline for 2021-rapporteringen er nært forestående

Finansielle institutioner i Danmark med en rapporteringspligt under FATCA og/eller CRS bør netop nu være i gang med at forberede rapporteringen, der skal indsendes til Skattestyrelsen i XML-format senest mandag den 2. maj 2022 for indkomståret 2021.

30. marts 2022

 

I forbindelse med rapporteringen er der nogle områder, som vi anbefaler at være opmærksom på – særligt i lyset af OECDs opfordring til, at lokale skattemyndigheder foretager øget kontrolindsats af lokale finansielle institutioner for at sikre, at reglerne efterleves.

Her er nogle af de områder, som finansielle institutioner i Danmark skal være opmærksomme på:

 • Vær skarpe på jeres due diligence-proces, inden I rapporterer:
  • Vær opmærksom på ændringerne på listen over deltagende jurisdiktioner, som skal inkluderes i CRS-indberetningen for indkomståret 2021.
  • Har I indhentet de nødvendige selvcertificeringer fra kontohavere, herunder selskabsklassifikationer? 
  • Har I de rette TIN-valideringer på plads, når kunden har udenlandsk TIN-nummer?
  • Har I implementeret de nye koder for US personer, der mangler US TIN, og følger I op over for kunderne?
  • Har I styr på selskabers bagvedliggende ejere/beneficial owners for passive non-financial entities?
  • Kontrollerer I, at der er konsistens imellem selskabers erklærede FATCA-status i forhold til deres CRS-status? 
  • Sondrer I korrekt mellem ”pre-existing accounts” vs. ”new accounts” og relevante grænseværdier for kontoens balance pr. 31. december 2015? 
 • Hav styr på de finansielle data, der rapporteres:
  • Hvad indberetter I som ”Bruttofortjeneste”/”Gross Proceeds”?
  • Hvad indberetter I som ”Anden Indkomst”/”Other Income”?
  • Hvilke corporate actions medtager I i rapporteringen – og hvordan?
  • Hvordan beregner I indkomst fra derivater så som contract for differences, options, futures m.v.?
 • Overvej om jeres processer kan automatiseres/optimeres:
  • Har I en proces til at identificere skattemæssigt hjemsted for kunden, og hvordan skelnes der, når der er skattepligt til flere lande?
  • Hvad er jeres proces for CIC – change in circumstances?
  • Har I klare arbejdsprocesser omkring registrering af US relationer i jeres kundesystem for at kunne fastslå, om kunden skal rapporteres under FATCA?
  • Sørger I for at filtrere finansielle institutioner ud af rapporteringerne?
  • Understøtter jeres processer fremskydning af rapporteringsdeadline til 31. januar 2023 i stedet for 1.maj 2023 for 2022 rapporteringen?

Ovenstående punkter er tænkt som en huskeliste, der gerne skulle kunne tjekkes af fra top til bund. Skattestyrelsen er i disse år i gang med en kontrolindsats på netop dette område, og ovenstående punkter er en del af datavalideringen hos Skattestyrelsen og/eller en del af Skattestyrelsens kontrolbesøg.

Såfremt I ønsker assistance enten til kvalitetssikring af jeres eksisterende rapport samt logikken bag rapporten, og/eller blot ønsker lidt sparring omkring de generelle regler, der skal være opfyldt, så har vi et team af erfarne specialister, som kan assistere.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('