Insight

Momsrefusion ved køb i udlandet

Hvornår skal din virksomhed søge?

Når en medarbejder tager på forretningsrejse i udlandet, dækker virksomheden ofte udgifter som restaurantbesøg og hotelophold. Under visse betingelser kan virksomheden få refusion for momsen af disse køb. Har I styr på, hvilke køb der giver ret til momsrefusion, og hvordan I skal søge?

20. august 2019

Momsregistrerede virksomheder kan på visse betingelser få refunderet lokal moms for køb i udlandet. Der er er forskellige procedurer for tilbagesøgning af moms i og uden for EU. 

Danske virksomheder, som vil søge om momsrefusion fra et EU-land, skal anvende Skattestyrelsens momsrefusionsordning via TastSelv. Muligheden for momsrefusion er betinget af, at udgifterne vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter, og at virksomheden ikke har registreringspligtige aktiviteter i det pågældende EU-land. 

Der tilbagebetales kun moms af beløb, som overstiger det enkelte EU-lands minimumsgrænse, og det er desuden det pågældende EU-lands regler, som bestemmer, om I kan få momsrefusion. Nogle EU-lande kræver, at der vedhæftes fakturaer for købene, men hvis det er tilfældet, vil det fremgå i TastSelv, når I ansøger. Vær opmærksom på, at det ikke er alle lande, der godtager forenklede fakturaer. I kan se alle EU-landenes minimumsgrænser her og deres regler her

Momsrefusionsansøgninger til EU-lande skal ske via TastSelv, hvorfra ansøgningen videreformidles til det pågældende EU-land. Købene inddeles i et Excel-ark efter momskoder mellem 1 og 10, som I kan se her, og uploades så i TastSelv, evt. sammen med en PDF-fil af bilagene. Vær opmærksom på, at de lokale myndigheder kan bede om yderligere oplysninger. Ansøgningen skal omfatte en periode på mindst tre måneder og højst et kalenderår. Fristen for ansøgning er den 30. september året efter. Refusionsbeløbet bliver altid sendt direkte fra myndighederne i EU-landet til jeres konto.

Danske virksomheder, som vil søge om momsrefusion fra et ikke-EU-land, kan ikke anvende Skattestyrelsens momsrefusionsordning. Mange ikke-EU-lande, fx Norge og Schweiz, giver dog mulighed for momsrefusion af en række erhvervsmæssige udgifter afholdt i landet. Ligesom med EU-lande er muligheden generelt betinget af, at virksomheden ikke har haft registreringspligtige aktiviteter i det pågældende land, og retten til refusion afhænger ligeledes af det pågældende lands regler. 

Momsrefusionsansøgninger til ikke-EU-lande skal ske på særlige landespecifikke blanketter, som sendes direkte til myndighederne i det pågældende land sammen med evt. bilag. Disse blanketter findes enten på det pågældende lands skattevæsens hjemmeside, eller ved henvendelse til landets ambassade i Danmark. Ansøgningsfristen er som hovedregel den 30. juni året efter. Ansøgning om refusion fra UK efter Brexit skal ske på papirblanketter, som sendes sammen med de originale bilag.

Fristen for ansøgning er den 30. september

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('