Insight

Ny model for udbyttebeskatning – nettoindeholdelse

Formålet er at sikre mod svindel med udbytteskat

Den nye model bygger på et nettoindeholdelsesprincip i stedet for refusion. Bankerne påtager sig en objektiv hæftelse for skatten, forudsat at de kan få dækket eventuelle tab af de udenlandske banker. Det er derfor en forudsætning, at udenlandske banker vælger at tilslutte sig modellen.

28. maj 2020

 

Skatteministeriet har den 18. maj 2020 offentliggjort, at der er indgået en aftale om en ny model for udbyttebeskatning. Aftalen er indgået mellem Skatteministeriet, Finans Danmark, udvalgte banker og VP Securities.

Principperne i aftalen omfatter:

  • Nettoindeholdelse af udbytteskat på udlodningstidspunktet,
  • Forudgående registrering af aktionærer,
  • Objektiv hæftelse for bankerne i forhold til skattemyndighederne.

 

Gældende regler

Efter de gældende regler indeholdes der 27% i kildeskat ved udbetaling af udbytte til udenlandske aktionærer. De fleste udenlandske aktionærer er dog i medfør af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster berettigede til en lavere skattesats, typisk 15%. Pensionskasser i visse lande er i medfør af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster berettigede til endnu lavere skat, typisk 0%. 

Aktionærer, der er berettigede til en lavere skattesats end 27%, kan søge om refusion af den overskydende skat hos de danske skattemyndigheder.

Der er pt. en sagspukkel på 62.000 anmodninger om refusion. 

 

Den nye model

Nettoindeholdelse

Den nye model bygger på et nettoindeholdelsesprincip i stedet for refusion. Dette indebærer, at der indeholdes udbytteskat med den korrekte skattesats allerede i forbindelse med udbetaling af udbyttet. 

Registrering af aktionærer

Det er en forudsætning for nettoindeholdelse, at de udenlandske aktionærer, som er berettigede til en udbytteskat på mindre end 27%, er registreret hos Skattestyrelsen med navn og øvrige nødvendige oplysninger.

Registreringen skal foretages af aktionærens depotbank. 

Når Skattestyrelsen har modtaget de påkrævede oplysninger, udstedes der et identifikationsnummer. 

De aktionærer, der er berettigede til en særligt lav indeholdelsesprocent (typisk 0%), skal forhåndsgodkendes af Skattestyrelsen. Dette kan være udenlandske pensionskasser eller stater.

Med udgangspunkt i registreringen af aktionærerne udbetales udbytte til aktionærerne fratrukket den registrerede skattesats. Herefter kan der i en nærmere fastlagt periode ske korrektioner af den indeholdte udbytteskat baseret på justeringer i oplysningerne.

Efter udløbet af korrektionsperioden indbetales den indeholdte udbytteskat til Skatteforvaltningen, der samtidig skal modtage fuld indrapportering om udbytterne, skatten og aktionærerne.

Stikprøvekontrol

Efter betalingen af udbytteskatten foretager Skatteforvaltningen en stikprøvekontrol. Hvis skattemyndighederne i den forbindelse konstaterer, at der er indeholdt for lidt skat, hæfter de kontoførende pengeinstitutter for, at den korrekte udbytteskat indbetales til Skatteforvaltningen.

Objektiv hæftelse

Indeholdelsen af udbytteskatten finder sted, inden Skatteforvaltningen har kunnet kontrollere de oplysninger, der ligger til grund for indeholdelsen. 

Derfor påtager bankerne sig en objektiv hæftelse for at indbetale en eventuel yderligere skat til Skatteforvaltningen, hvis den efterfølgende kontrol viser, at der har været indeholdt for lidt udbytteskat. Dette sikrer, at manglende skat kan opkræves fra banker i Danmark.

Undtaget fra den objektive hæftelse er de situationer, der vedrører de aktionærer, som er berettiget til en særligt lav skattesats, og som skal forhåndsgodkendes af Skattestyrelsen. Eventuelle ændringer i Skattestyrelsens vurdering af disse aktionærers status er ikke omfattet af bankernes objektive hæftelse. Bankerne vil dog fortsat hæfte, hvor sådanne aktionærer ikke er retmæssig ejer efter dansk ret.

Det er en præmis for de danske bankers deltagelse i modellen, at de kan få dækket eventuelle tab af de udenlandske banker. Det er derfor en forudsætning, at udenlandske banker vælger at tilslutte sig modellen.

For at skabe klarhed om modellens indhold, herunder for den udenlandske bank, er der i henhold til det offentliggjorte materiale udarbejdet en ”beneficial owner”-erklæring, som aktionæren skal underskrive, og som beskriver situationer, hvor den umiddelbare modtager af udbyttet ikke skal anses for retmæssig ejer.

Tidsbegrænset adgang til refusion

Nettoindeholdelsesmodellen suppleres med en tidsbegrænset mulighed for refusion. Dette indebærer, at der i en periode efter udbetalingen af udbyttet vil være adgang til at blive registreret hos Skattestyrelsen og få et identifikationsnummer, der kan benyttes som udgangspunkt for tilbagesøgning af for meget betalt udbytteskat. 

Anmodninger om refusion kan alene ske gennem de kontoførende pengeinstitutter. Medmindre andet er aftalt i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er fristen for anmodning om refusion væsentligt kortere end i dag.

 

Ikrafttræden

Der foreligger pt. ikke nogen udmelding om, hvornår de nye regler forventes at træde i kraft. 

Aftalens parter er dog enige om at gennemføre en høringsproces, og der skal ske afklaring af en række tekniske forhold.

Det er vores vurdering, at det nye system først vil kunne træde i kraft i 2023 eller 2024.

 

Find English version here.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('