Insight

Ny skatteaftale

Lavere skat på arbejde og større fradrag for pension

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en skatteaftale, der indeholder lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger. Hensigten med aftalen er at øge gevinsten ved arbejde samt at gøre det mere attraktivt at spare op til alderdommen.

8. februar 2018

Helt konkret indeholder aftalen følgende elementer:

  • Nyt jobfradrag 
  • Ekstra pensionsfradrag 
  • Udvidet grundlag for beskæftigelsesfradrag samt forøget maksimalt beskæftigelsesfradrag 
  • Sænkelse af bundskattesatsen

Nyt jobfradrag
Det nye jobfradrag udgør et fradrag på 4,5 pct. af den årlige arbejdsindkomst (inkl. fradragsberettigede pensionsindbetalinger) over 187.500 kr. Fradraget har en maksimumværdi på 2.500 kr., der opnås ved en løn på ca. 243.000 kr. opgjort inkl. pension og ATP. Fradraget udformes som et ligningsmæssigt fradrag – ligesom beskæftigelsesfradraget – og fratrækkes således i grundlaget for kommune- og kirkeskatten.

Det nye jobfradrag giver en kontant lempelse på op til ca. 645 kr. årligt til alle fuldtidsbeskæftigede (for gennemsnitskommune inkl. kirkeskat).

Den procentvis største gevinst tilfalder de laveste lønninger og skal således øge gevinsten ved arbejde, Med aftalen vil den befolkningsgruppe, der har en gevinst på mindre end 2.000 kr. om måneden ved at være i arbejde frem for på overførselsindkomst, reduceres med 8.500 personer.

Ekstra pensionsfradrag
Det ekstra pensionsfradrag omfatter alle fradragsberettigede pensionsindbetalinger, dvs. såvel private indbetalinger som arbejdsgiveradministrerede indbetalinger med bortseelsesret og ATP-bidrag, op til 70.000 kr. årligt.

Personer, der har mere end 15 år til deres folkepensionsalder, får et fradrag på 12 pct., mens personer, der er 15 år eller mindre fra folkepensionsalderen, får et fradrag på 32 pct. Forskellen i fradragsprocenten hænger sammen med, at det såkaldte samspilsproblem er størst for personer sidst i arbejdslivet. Det nye fradrag – og det udvidede grundlag for beskæftigelsesfradrag – skal således også ses i sammenhæng med aftaleparternes øvrige tiltag i forhold til håndtering af samspilsproblemet, herunder bl.a. de ændrede regler for aldersopsparing, som var en del af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet fra maj 2017. Det skal gøres attraktivt at spare op til pension – og særligt i den sidste del af arbejdslivet.

Fradraget er udformet som et ligningsmæssigt fradrag – ligesom beskæftigelsesfradraget og det nye jobfradrag – og fratrækkes således i grundlaget for kommune- og kirkeskatten. Skatteværdien udgør op til ca. 2.200 kr. for personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen og op til ca. 5.800 kr. for personer, der er ældre.

Udvidet grundlag for beskæftigelsesfradrag samt forøget maksimalt beskæftigelsesfradrag
Grundlaget for beskæftigelsesfradraget udvides fra 2018 til at omfatte hele arbejdsindkomsten inkl. fradragsberettigede pensionsindbetalinger og ATP-bidrag. Herved fjernes den nuværende forskelsbehandling mellem løn og pensionsindbetalinger, hvorefter løn indbetalt til fradragsberettigede pensionsordninger ikke indgår i grundlaget for beskæftigelsesfradraget.

Udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget betyder samtidig, at personer, der har indbetalinger til pension, opnår det maksimale beskæftigelsesfradrag ved en lavere arbejdsindkomst end efter gældende regler. Personer, der som følge af, at deres pensionsindbetalinger nu indgår i grundlaget, kommer op på det maksimale fradrag, opnår en økonomisk gevinst, men også en stigning i marginalskatten.

For at imødekomme denne afledte stigning i marginalskatten øges det maksimale beskæftigelsesfradrag med 1.000 kr. fra 37.400 kr. til 38.400 kr. Denne forhøjelse betyder, at indkomstgrænsen for at opnå det maksimale beskæftigelsesfradrag øges fra 351.200 kr. til 360.600 kr. (2025-regler i 2018-niveau).

Personer med en lønindkomst over 351.200 kr. opnår en økonomisk gevinst på op til ca. 250 kr. som følge af forhøjelsen, svarende til skatteværdien af de 1.000 kr. i en gennemsnitskommune.

Udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget skal – sammen med det ekstra pensionsfradrag – gøre det mere attraktivt at spare op til pension og bidrager dermed til håndtering af det såkaldte samspilsproblem.

Sænkelse af bundskattesatsen
Bundskattesatsen sænkes med 0,02 pct.-point.

Sænkelsen skal ses som en kompensation for den manglende nedsættelse af kommuneskatten, der ellers var en del af økonomiaftalen om kommunernes økonomi for 2018.

Satsen for bundskatten forhøjes efter gældende regler gradvist fra 11,15 pct. i 2018 til 12,20 pct. i 2022. Med de nye regler reduceres satsen med 0,02 pct.-point for alle år. Det skrå skatteloft fastholdes uændret i forhold til gældende regler.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('