Indsigt

Nye satser og beløbsgrænser

Træder i kraft 1. januar 2018

De nye beløbsgrænser og satser for 2018 er fastsat. Hvad betyder det for bl.a. personalegoder, rejsegodtgørelse og forskerbeskatning?

8. november 2017

Personalegoder

2017

DKK

2018

DKK

Værdi af fri telefon (A-indkomst)

 

- pr. år

- pr. måned

 

 

2.700,00

225,00

 

 

2.800,00

233,33

 

 

 

Særlig bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder

5.900,00

6.100,00

 

 

 

Generel bagatelgrænse for mindre personalegoder

1.100,00

1.100,00

 

 

 

Maks værdi (kostpris inkl. moms) for skattefrie julegaver

800,00

800,00

Læs mere

Alle beløbsgrænser og satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside

Gå til skm.dk

Rejsegodtgørelse

2017

DKK

2018

DKK

 

 

 

Standardsats for fortæring pr. døgn (ved rejser af min. 24 timers varighed inkl. overnatning)

487,00

498,00

 

 

 

Timesats (hjemrejsedag)

20,29

20,75

 

 

 

25%-godtgørelse til små-fornødenheder

121,75

124,50

 

 

 

Standardsats for logi (kun pr. hele døgn)

209,00

214,00

Særlig skatteordning for forskere og nøglemedarbejdere

2017

DKK

2018

DKK

 

 

 

Vederlagskravet for den særlige skatteordning for forskere m.fl.

 

Min. bruttoløn pr. måned

Min. bruttoløn pr. måned før ATP

 

 

 

 

63.700,00

63.794,65

 

 

 

65.100,00

65.194,65

Fandt du dette nyttigt?