Insight

Nye satser og beløbsgrænser

Træder i kraft 1. januar 2023

De nye beløbsgrænser og satser for 2023 er fastsat. Hvad betyder det for personalegoder, rejsegodtgørelse, forskerbeskatning og befordringsgodtgørelse?

23. november 2022
 

2022

kr.

2023

kr.

Personalegoder
   
Værdi af fri telefon (A-indkomst)    
- pr. år 3.000,00 3.100,00
- pr. måned 250,00 258,33
Særlig bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder 6.600,00 6.700,00
Generel bagatelgrænse for mindre personalegoder 1.200,00 1.300,00
Maks. værdi (kostpris inkl. moms) for skattefrie julegaver 900,00 900,00
Rejsegodtgørelse
   
Standardsats for fortæring pr. døgn (ved rejser af min. 24 timers varighed inkl. overnatning) 539,00 555,00
Timesats (hjemrejsedag) 22,45 23,12
25%-godtgørelse til småfornødenheder 134,75 138,75
Standardsats for logi (kun pr. hele døgn) 231,00 238,00
Befordringsgodtgørelse
   
Sats pr. km for erhvervsmæssig kørsel i egen bil    
- indtil 20.000 km årligt (for samme arbejdsgiver) 3,70* 3,73
- over 20.000 km årligt (for samme arbejdsgiver) 2,17* 2,19
Sats pr. km for kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter og elløbehjul 0,55* 0,61
Særlig skatteordning for forskere og nøglemedarbejdere
   
Vederlagskravet for den særlige skatteordning for forskere m.fl.    
Min. bruttoløn pr. måned 70.400,00 72.500,00
Min. bruttoløn pr. måned før ATP 70.494,65 72.594,65
     
* Gældende pr. 1. maj    

 

Læs mere

Alle beløbsgrænser og satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside

Gå til skm.dk
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('