Insight

Ønsker du reduktion i vandafledningsbidraget fra 2024?

Deadline for tilmelding er 15. september 2023

Som virksomhed har du mulighed for at opnå en besparelse på vandafledningsbidraget ved tilmelding af en ejendom til Energistyrelsens trappemodel. Betingelsen for tilmelding er, at virksomheden opererer på markedsmæssige vilkår og udbyder varer og tjenesteydelser mod vederlag.

Trappemodellen har til formål at give virksomhederne en besparelse for spildevandsomkostningerne relateret til en ejendom med et almindeligt vandforbrug, som overstiger 500 m3 årligt. Jo større vandforbrug – desto lavere vandafledningsbidrag pr. m3.

Hvis en virksomhed har et dokumenteret forbrug på 25.000 m3/år i år 2024, og det variable spildevandsbidrag er fastsat til 27,70 kr./m3**, og virksomheden har tilmeldt og fået godkendt ejendommen til trappemodellen, ser besparelsen sådan ud:

Takst 1: 500 m3 * 27,70 kr. ekskl. moms = 13.850 kr. 

Takst 2: 19.500 m3 * 22,16 kr. ekskl. moms = 432.120 kr.

Takst 3: 5.000 m3 * 11,08 kr. ekskl. moms = 55.400 kr. 

I alt = 501.370 kr.**

(fastsættes af det enkelte spildevandsforsyningsselskab og kan derfor variere)

Den reelle besparelse ved at vælge trappemodellen varierer, men i ovenstående eksempel vil besparelsen være 191.130 kr., når virksomheden har et årligt vandforbrug på 25.000 m3.

Hvis en virksomhed ikke er tilmeldt trappemodellen, takseres vandafledningsbidraget efter takst 1 uanset forbrugets størrelse.

Brug af ordningen kræver tilmelding inden den 15. september 2023 på Trappetilmelding.dk. De lavere takster får i givet fald virkning fra den 1. januar 2024.

For de virksomheder, som allerede er tilmeldt, skal det løbende vurderes, om virksomhedens aktiviteter fortsat opfylder kriteriet om at handle på markedsmæssige vilkår, samt om vandforbruget fortsat overstiger 500 m3 årligt. Hvis virksomheden ikke opfylder betingelserne eller forbruget ændres, skal virksomheden meddele dette til Energistyrelsen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('