Insight

Pas på moms og afgifter, når I udbyder konkurrencer

I kan miste momsfradraget ved salgsfremmende konkurrencer

Konkurrencer i apps, på Facebook eller Instagram er effektiv markedsføring, men udlodning af præmier kan betyde moms- og afgiftsmæssige konsekvenser for virksomheder. Ny afgørelse fra Skatterådet lader til at indskrænke denne risiko, når der er tale om en særlig slags præmier.

3. juni 2020

 

Selvom I afholder konkurrencer for at øge omsætningen i virksomheden og derfor er i tråd med virksomhedens aktivitet, så kan afholdelsen bl.a. medføre, at I skal betale en såkaldt udtagningsmoms. Udtagningsmoms er en teknisk moms, der beregnes af en vare, hvis der sker ændring i anvendelsen. Udlodning af præmier kan anses for en ændret anvendelse, hvis I har taget fradrag for momsen ved indkøbet. Med andre ord skal I aflevere det oprindelige fradrag tilbage til Skattestyrelsen, og omkostningen ved konkurrencen stiger.

Risikoen for at miste fradraget afhænger af præmiens karakter. I praksis sondrer vi mellem vareprøver, reklameartikler og gaver. Sondringen mellem de tre typer er ikke altid skarp, men har stor betydning for, om I skal aflevere momsfradraget tilbage, eller om I kan beholde fradraget. Afgørelsen af om præmien kan uddeles, uden at I skal rette i momsfradraget, har hidtil bl.a. taget udgangspunkt i, om præmien er forsynet med virksomhedens logo, eller om der er tale om en konkurrence for alle og uden betingelser for deltagelse. Et bindende svar fra Skatterådet åbner for, at konkurrencer kan afholdes uden momsmæssige konsekvenser i større udstrækning end tidligere.

I forhold til kravet om logo åbner afgørelsen for, at virksomhedens påtrykte logo ikke er et ultimativt krav for at beholde momsfradraget. Kravet om logo gælder ikke, når der f. eks. er tale om mad- og drikkevarer. Vinderen af præmien har typisk ikke et ønske om videresalg, men snarere øjeblikkelig konsumering. Fradraget kan således i visse tilfælde beholdes, selvom præmien ikke har et logo påtrykt.

Skattestyrelsens praksis har været, at virksomheder skal tilbagebetale deres fradrag for indkøb af præmier til konkurrencer, hvor alle frit kan deltage uden nogen betingelser. Skattestyrelsen anser præmien for en gave, og der er ikke momsfradrag for gaver.

Skatterådet (som populært sagt bestemmer over Skattestyrelsen) åbner dog for, at dette ikke gælder i alle tilfælde. Det kan udledes af afgørelsen, at der bør skeles til karakteren af præmien, herunder værdien samt præmiens omsættelighed.

Det er vores vurdering, at Skatterådet har åbnet for en lempet praksis på udlodning af præmier via konkurrencer, sondringen mellem vareprøver, reklameartikler og gaver er dog ikke ligetil og kan have stor betydning for momsfradraget. Udbyder jeres virksomhed konkurrencer via apps, Facebook eller andre platforme, kan I med fordel være opmærksomme på, om jeres fradrag ved køb af præmierne skal justeres.

En vigtig bemærkning til slut er, at virksomheder, der udbyder konkurrencer, skal være opmærksomme på, om de skal betale præmieafgift, når der er tale om konkurrencer, der er tilgængelige for alle. Vi har erfaret, at mange virksomheder er omfattet af reglerne om præmieafgift uden at vide det. Vi anbefaler, at I undersøger, om I er omfattet af reglerne allerede inden, I afholder konkurrencen, da præmieafgiften kan blive en ubehagelig omkostning.

Såfremt I ønsker en nærmere gennemgang af jeres moms- og afgiftsmæssige forhold, herunder hvilken betydning det bindende svar netop har for jeres virksomhed, er I meget velkomne til at kontakte os for yderligere drøftelse.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('