Insight

Uafsluttede eksportangivelser kan medføre markante momskrav

Et nyt eksportsystem er på vej, og et gammelt skal ud

Det kan være tidskrævende at gennemgå gamle sager, men danske virksomheder kan stå overfor betydelige momskrav, hvis de ikke får afsluttet gamle eksportangivelser. Toldstyrelsen vil nemlig gøre uafsluttede eksportangivelser ugyldige, og det kan koste dyrt på momsen.

23. februar 2023

 

Det nye toldsystem DMS Eksport er så småt på vej og skal erstatte det nuværende e-Export. Det betyder, at der skal ryddes op i e-Export. I den forbindelse beder Toldstyrelsen alle virksomheder, som har uafsluttede eksportangivelser i e-Export om at få disse angivelser afsluttet. Der er i første omgang tale om angivelserne for perioden 1. januar 2017 til 30. september 2022. Fristen for at afslutte disse angivelser er senest 31. marts 2023.

Hvis din virksomhed har eksporteret varer i denne periode, og endnu ikke har fået afsluttet eksportangivelserne, er det altså nu sidste udkald, inden det potentielt kan få økonomiske konsekvenser. Konsekvensen af uafsluttede eksporter kan nemlig blive, at Skattestyrelsen efteropkræver dansk moms på salg, der egentlig er momsfrie eksporter.

 

Hvordan afsluttes angivelserne?

Afhængigt af, om virksomheden har få eller mange uafsluttede eksporter, kan der være brug for en struktureret tilgang til at indsamle præcis den dokumentation, som er nødvendig for at kunne afslutte eksporter korrekt. 

Skattemyndighedernes krav til dokumentation kan imødekommes på forskellige måder, og derfor er det vigtigt at have kendskab til, hvilken dokumentation virksomheder som et minimum skal fremskaffe.

Med den korte frist den 31. marts 2023 er det vigtigt at komme i gang nu, da indsamlingen af dokumentation kan være en stor og tidskrævende opgave, som strækker sig over en lang periode.

I e-Export kan du se, hvor mange uafsluttede eksportangivelser din virksomhed har. 

 

Hvad betyder det for din virksomhed?

Hvis din virksomhed har uafsluttede eksportangivelser efter 31. marts 2023, vil Toldstyrelsen gøre disse angivelser ugyldige. Det kan resultere i, at din virksomhed bliver afkrævet moms med 25 % af de pågældende eksportsalg, da I ikke har dokumenteret betingelserne for momsfri eksport.

Da der er tale om en periode på næsten seks år, kan nogle virksomheder derfor risikere at få et betydeligt momskrav fra skattemyndighederne. 

 

Risiko for renter på momskravet

Den 15. juni 2022 vedtog Folketinget, at der kommer renter på momskorrektioner. Virkningstidspunktet er endnu ikke fastsat, da det afhænger af, hvornår skattemyndighederne har foretaget de nødvendige systemtilpasninger. Men vi ved dog, at ændringen er på vej. 

Dette betyder altså, at udover et betydeligt momskrav, kan din virksomhed også risikere at skulle betale renter af dette krav. 

Hvis I ikke ved, om I har uafsluttede eksportangivelser, anbefaler vi, at I får et overblik nu. Hvis opgaven virker uoverskuelig, I mangler ressourcer eller måske ikke har helt styr på reglerne, er I mere end velkomne til at kontakte os, så vi kan assistere med opgaven inden den 31. marts 2023.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('